Sunday , March 29 2020
Lajmi i fundit

Paraja publike për të mirën publike

Feed Subscription

Vinçi elektrik për ngritjen dhe uljen e barkave në Kaceme: TENDERËT E GJATË, PRITET TË FILLOJË PUNË

Kacema

Ulqinakëve, në veçanti peshkatarëve të kësaj Komune, Ndërmarrja Publike për Menaxhimin e të Mirave Detare për vite me radhë i premtoi që do ta vendosin vinçin elektrik për ngritjen dhe uljen e barkave në portin Kaceme. Instalimit të vinçit i paraprinë punimet përgatitore – ndërtimi i bazës së betonit dhe infrastrukturës përkatëse, vendosja e instalimeve elektrike si dhe realizimi i ... Read More »

Programi i Reformës së Financave Publike: A U RRIT NIVELI I TRANSPARENCËS?

Buxheti, Budzeti, Transparenca, Transparentnost 1

Sipas Raportit vjetor të Qeverisë së Malit të Zi, gjegjësisht Ministrisë së Financave për vitin 2018 (file:///C:/Users/User/Downloads/6_122_23_05_2019%20(1).pdf), qëllimet kyçe të Programit të Reformës së Financave Publike për periudhën 2016 – 2020 – përmirësimi i gjendjes së financave publike, qëndrueshmëria financiare dhe menaxhimi i drejtë i financave publike, realizohen me dinamik të planifikuar. Siç pohohet, shumica e indikatorëve tregojnë për trendin ... Read More »

Portali Publik Buxhetor: MËNYRË EFIKASE E KONTROLLIT TË FINANCAVE PUBLIKE

Ilustrim, Buxheti, Budzet, Novac, Paratë, Euro, Grafikon, Grafiku

Pa administratë të mirë nuk ka degë transparente dhe të përgjegjshme të pushtetit, por as institucione të pavarura. Administrata publike e mirëadministruar dhe profesionale, së bashku me planifikimin dhe koordinimin e politikave, procedurat e sigurta administrative dhe menaxhimin e përmirësuar financiar në sektorin publik kanë rëndësi kyçe për funksionimin e shtetit/Komunës. Administrimi i mirë dhe administrata publike funksionale janë kyçe ... Read More »

Shpenzimet publike: MË SË SHUMTI SHPENZOHET PARA ZGJEDHJEVE

BORXHI PUBLIK

Mali i Zi, për dekada me radhë, shpenzon më shumë se sa krijojnë qytetarët dhe ekonomia e tij. Ky fakt më së miri vërehet nga rritja e borxhit publik. Ai tani është pothuajse tre herë më i lartë se në kohën e fitimit të pavarësisë në vitin 2006! Tejkaloi 70 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB), përkatësisht më ... Read More »

Reforma e financave publike: SHPENZIMI I TEPËRT – SFIDA MË E MADHE E VITIT 2019

finansije_290916_tw630 (1)

„Administrimi me përgjegjësi i politikës fiskale ishte dhe mbetet përcaktimi strategjik i Malit të Zi. Stabiliteti fiskal nuk është vetëm parakusht për stabilitetin e përgjithshëm ekonomik dhe rritjen afatgjate ekonomike, por edhe parakusht për aderimin në tregjet financiare ndërkombëtare“, thuhet në Programin e Reformës së Administrimit të Financave Publike 2016 – 2020. Mirëpo, të dhënat zyrtare tregojnë se në praktikë ... Read More »

Administrata Publike sipas standardeve të BE-së: T’I SHËRBEJË QYTETARËVE DHE TË KUSHTOJË MË PAK

art-2-admpub (1)

Në Strategjinë e Zgjerimit të Komisionit Evropian  (KE) definohen rekomandimet për shtetet kandidate dhe kandidatët potencial për anëtarësim sipas parimit “fillimisht çështjet fundamentale” (fundamentals first), e të cilët kanë të bëjnë me tre shtylla bazë të procesit të zgjerimit dhe përfshijnë: reformën e administratës publike, sundimin e ligjit dhe administrimin ekonomik. Reforma e administratës publike është në vend të parë, sepse nga kjo ... Read More »

Strategjia e Reformës së Administratës Publike: BAZË PËR TË GJITHË REFORMAT E FINANCAVE PUBLIKE

Ilustrimi - 2

Mali i Zi në fund të korrikut të vitit 2016 miratoi Strategjinë e Reformës së Administratës Publike deri në vitin 2020, si dhe Planin e Veprimit për zbatimin e këtij dokumenti, që ka synim përfundimtar administratën efikase dhe të orientuar nga shërbimi. Në Strategji thuhet se nevojitet kyçja e të gjithë palëve të interesuara, të opinionit më të gjerë profesional ... Read More »

Partneriteti me qytetarët: THEMEL DHE STANDARD I SHOQËRISË DEMOKRATIKE

Ilustrim landscape SHQIP

Një nga shtyllat mbi të cilën bazohen shoqëritë e qëndrueshme dhe demokratike është pjesëmarrja e qytetarëve në krijimin e politikave publike. E drejta e tyre që të marrin pjesë në ushtrimin e punëve publike është standard demokratik dhe një nga parimet themelore të demokracisë liberale. Një nga mënyrat më efikase për rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në përcaktimin dhe mbikëqyrjen ... Read More »

Paraja publike: INDIKATOR I FUNKSIONALITETIT TË NJË SHOQËRIE

Ilustrimi - 2

E mira publike është instituti me të cilin përcaktohet hapësira simbolike e jetesës së një komuniteti, e hapur për të gjithë, pa privilegje për askënd. Njëkohësisht, me te kufizohet konkurrenca e interesave private nga bashkëpunimi i cili është karakteristik për hapësirën e dedikuar për shfrytëzimin e përbashkët. Pra, e mira publike është bazë e jetesës së përbashkët në kuptim të ... Read More »

HORIZONTI I RI: FILLON REALIZIMI I PROJEKTIT “PARAJA PUBLIKE PËR TË MIRËN PUBLIKE”

Ilustrimi - 2

Është bërë e zakonshme që shfrytëzimi i parave të shtetit të quhet financat publike. Pra, ato janë kontabiliteti shtetëror, gjegjësisht sistemi i cili shënon dhe tregon se në çfarë mënyre shteti financohet dhe cilët janë shpenzimet e drejtimit dhe zhvillimit të tij. Këtu bëjnë pjesë të ardhurat publike, shpenzimet publike, borxhi publik, buxheti shtetëror… Shteti mundëson të vepruarit dhe shpërndarjen e ... Read More »

Scroll To Top