Friday , February 22 2019
Lajmi i fundit

Paraja publike për të mirën publike

Feed Subscription

Partneriteti me qytetarët: THEMEL DHE STANDARD I SHOQËRISË DEMOKRATIKE

Ilustrim landscape SHQIP

Një nga shtyllat mbi të cilën bazohen shoqëritë e qëndrueshme dhe demokratike është pjesëmarrja e qytetarëve në krijimin e politikave publike. E drejta e tyre që të marrin pjesë në ushtrimin e punëve publike është standard demokratik dhe një nga parimet themelore të demokracisë liberale. Një nga mënyrat më efikase për rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në përcaktimin dhe mbikëqyrjen ... Read More »

Paraja publike: INDIKATOR I FUNKSIONALITETIT TË NJË SHOQËRIE

Ilustrimi - 2

E mira publike është instituti me të cilin përcaktohet hapësira simbolike e jetesës së një komuniteti, e hapur për të gjithë, pa privilegje për askënd. Njëkohësisht, me te kufizohet konkurrenca e interesave private nga bashkëpunimi i cili është karakteristik për hapësirën e dedikuar për shfrytëzimin e përbashkët. Pra, e mira publike është bazë e jetesës së përbashkët në kuptim të ... Read More »

HORIZONTI I RI: FILLON REALIZIMI I PROJEKTIT “PARAJA PUBLIKE PËR TË MIRËN PUBLIKE”

Ilustrimi - 2

Është bërë e zakonshme që shfrytëzimi i parave të shtetit të quhet financat publike. Pra, ato janë kontabiliteti shtetëror, gjegjësisht sistemi i cili shënon dhe tregon se në çfarë mënyre shteti financohet dhe cilët janë shpenzimet e drejtimit dhe zhvillimit të tij. Këtu bëjnë pjesë të ardhurat publike, shpenzimet publike, borxhi publik, buxheti shtetëror… Shteti mundëson të vepruarit dhe shpërndarjen e ... Read More »

Scroll To Top