Friday , April 19 2019
Lajmi i fundit

Paraja publike për të mirën publike

Feed Subscription

Reforma e financave publike: SHPENZIMI I TEPËRT – SFIDA MË E MADHE E VITIT 2019

finansije_290916_tw630 (1)

„Administrimi me përgjegjësi i politikës fiskale ishte dhe mbetet përcaktimi strategjik i Malit të Zi. Stabiliteti fiskal nuk është vetëm parakusht për stabilitetin e përgjithshëm ekonomik dhe rritjen afatgjate ekonomike, por edhe parakusht për aderimin në tregjet financiare ndërkombëtare“, thuhet në Programin e Reformës së Administrimit të Financave Publike 2016 – 2020. Mirëpo, të dhënat zyrtare tregojnë se në praktikë ... Read More »

Administrata Publike sipas standardeve të BE-së: T’I SHËRBEJË QYTETARËVE DHE TË KUSHTOJË MË PAK

art-2-admpub (1)

Në Strategjinë e Zgjerimit të Komisionit Evropian  (KE) definohen rekomandimet për shtetet kandidate dhe kandidatët potencial për anëtarësim sipas parimit “fillimisht çështjet fundamentale” (fundamentals first), e të cilët kanë të bëjnë me tre shtylla bazë të procesit të zgjerimit dhe përfshijnë: reformën e administratës publike, sundimin e ligjit dhe administrimin ekonomik. Reforma e administratës publike është në vend të parë, sepse nga kjo ... Read More »

Strategjia e Reformës së Administratës Publike: BAZË PËR TË GJITHË REFORMAT E FINANCAVE PUBLIKE

Ilustrimi - 2

Mali i Zi në fund të korrikut të vitit 2016 miratoi Strategjinë e Reformës së Administratës Publike deri në vitin 2020, si dhe Planin e Veprimit për zbatimin e këtij dokumenti, që ka synim përfundimtar administratën efikase dhe të orientuar nga shërbimi. Në Strategji thuhet se nevojitet kyçja e të gjithë palëve të interesuara, të opinionit më të gjerë profesional ... Read More »

Partneriteti me qytetarët: THEMEL DHE STANDARD I SHOQËRISË DEMOKRATIKE

Ilustrim landscape SHQIP

Një nga shtyllat mbi të cilën bazohen shoqëritë e qëndrueshme dhe demokratike është pjesëmarrja e qytetarëve në krijimin e politikave publike. E drejta e tyre që të marrin pjesë në ushtrimin e punëve publike është standard demokratik dhe një nga parimet themelore të demokracisë liberale. Një nga mënyrat më efikase për rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në përcaktimin dhe mbikëqyrjen ... Read More »

Paraja publike: INDIKATOR I FUNKSIONALITETIT TË NJË SHOQËRIE

Ilustrimi - 2

E mira publike është instituti me të cilin përcaktohet hapësira simbolike e jetesës së një komuniteti, e hapur për të gjithë, pa privilegje për askënd. Njëkohësisht, me te kufizohet konkurrenca e interesave private nga bashkëpunimi i cili është karakteristik për hapësirën e dedikuar për shfrytëzimin e përbashkët. Pra, e mira publike është bazë e jetesës së përbashkët në kuptim të ... Read More »

HORIZONTI I RI: FILLON REALIZIMI I PROJEKTIT “PARAJA PUBLIKE PËR TË MIRËN PUBLIKE”

Ilustrimi - 2

Është bërë e zakonshme që shfrytëzimi i parave të shtetit të quhet financat publike. Pra, ato janë kontabiliteti shtetëror, gjegjësisht sistemi i cili shënon dhe tregon se në çfarë mënyre shteti financohet dhe cilët janë shpenzimet e drejtimit dhe zhvillimit të tij. Këtu bëjnë pjesë të ardhurat publike, shpenzimet publike, borxhi publik, buxheti shtetëror… Shteti mundëson të vepruarit dhe shpërndarjen e ... Read More »

Scroll To Top