Monday , February 17 2020
Lajmi i fundit

IPA MZ – KS: FUQIZIMI I KAPACITETEVE PËR APLIKUESIT POTENCIAL

 

Pisanje, Projekti, IPA, Olovka, InspektorNë kuadër të aktiviteteve përgatitore që zbatohen para publikimit të Thirrjes së Dytë për dërgimin e projekt-propozime, Sekretariati i Përbashkët Teknik në bashkëpunim me Strukturat Operative të dy vendeve pjesëmarrëse (Zyra për Integrimin Evropian e Malit të Zi, Ministria e Financave e Malit të Zi– Drejtoria për Financimin dhe Kontraktimin e Asistencës së BE-së dhe Ministria për Administrimine Pushtetit Lokal ttë Republikës së Kosoves) organizon trajnime treditorembi ciklin e menaxhimit të projektevedhe punëtorit Klinikat e projektevenë kuadër të IPA programit të bashkëpunimit ndërkufitarë Mal i Zi – Kosovë 2014-2020.

Trajnimi mbi ciklin e menaxhimit të projekteve për aplikues potencijal nga Kosova do të mbahet në periudhën 23 – 25 tetor të vitit 2018 në Gjakovë (Kosovë).

Trajnimi mbi ciklin e menaxhimit të projekteve për për aplikues potencijal nga Mali i Zi do të mbahet në periudhën 30 tetor – 01 nëntor të vitit 2018 në Beranë (Mal i Zi).

Për më shumë informacion vizitoni faqen e internetit: https://cbc-mne-kos.org/sq/trajnimet-mbi-ciklin-e-menaxhimit-te-projekteve-te-planikifiuara-ne-periudhen-23-25-tetor-2018-ne-gjakove-dhe-30-tetor-01-nentor-2018-ne-berane/.

Punëtoria Klinika e projekteve për aplikues potencijal nga Kosova do të mbahet të premten me datë 26 tetor të vitit 2018 në Gjakovë (Kosovë).

Punëtoria Klinika e projekteve për aplikues potencijal nga Kosova do të mbahet të premten me datë 30 tetor – 01 nëntor të vitit 2018 në Beranë (Mal i Zi).

Për më shumë informacion vizitoni faqen e internetit: https://cbc-mne-kos.org/sq/klinikat-e-projekteve-te-planikifiuara-me-26-tetor-ne-gjakove-dhe-2-nentor-ne-berane/.

Poashtu, Sekretariati i Përbashkët Teknik për IPA programet e bashkëpunimit ndërkufitarë Mal i Zi – Shqipëri dhe Mal i Zi – Kosovë 2014-2020 ka publikuar numrin e dytë të buletinitPërmirësimi i bashkpunimit, me qëllim që të informojë publikun mbi aktivitet dhe ngjarjet që janë zbatuar në priudhen Shkurt – Gusht të vitit 2018 në kuadër të këtyre dy programeve.

Buletini mund të shkarkohet nga faqja e internetit: https://cbc-mne-kos.org/sq/buletini/.

Komento

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top