Wednesday , June 3 2020
Lajmi i fundit

Kuvendi i Komunës: RENDI I DITËS PËR SEANCËN E 18 MARSIT

Miratimin e procesverbalit nga mbledhja e tretë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit  të mbajtur më 27 dhe 28.12. 2018.vit.

 1. Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve
 2. Programi i punës së Kuvendit të Komunës së Ulqinit për vitin 2019
 3. Propozim vendimi për taksat lokale komunale
 4. Propozim vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për furnizimin publik me ujë
 5. Propozim vendimi për masat stimuluese për zhvillimin e bujqësisë
 6. Propozim vendimi për barazi gjinore
 7. Propozim vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për themelimin e SHPK Parking servisit
 8. Përfundim për pranimin e Raportit të gjendjes së rregullimit të hapsirës së Komunës së Ulqinit për vitin 2018
 9. Propozim vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike nr.226 në zonën A nga NP PDU „Ulqini-Qyteti“, për lokalitetin Totoshi Komuna e Ulqinit – Dragović Bajram
 10. Propozim vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike nr.256 nga NP PDU „Ulqini-Qyteti“, për lokalitetin Kodra 1 – Marniković P.Hilja
 11. Propozim vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike nr.255 nga NP PDU „Ulqini-Qyteti“, për lokalitetin Kodra 1- Marniković P.Hilja
 12. Propozim vendimi për dhënien e pëlqimit në arritjen e marrveshjes në procedurën kontestimore P.br.134/18

ZGJEDHJET DHE EMËRIMET

 1. Propozim Aktvendimi për emërimin e Komisionit zgjedhor komunal
 2. Propozim Aktvendimin për emërimin e këshillit të transmetuesit lokal publik,, Radio Televizioni – Ulqin ,,
 3. Propozim Vendimi për emërimin e anëtarëve të Bordit të drejtorave SHPK,, Veprimtaritë komunale,,
 4. Propozim Vendimi për emërimin e antarëve të Bordit të drejtorave SHPK,, Ujësjellësi e kanalizimi ,,
 5. Propozim Vendimi për emërimin e anëtarëve të Bordit të drejtorave SHPK, Për ruajtjen dhe mbrojtjen e biodiversitetit , rritjen, gjuetinë e egërsirave dhe peshkimin ,, Ulqin.

Mbledhja do të mbahet më datë 18.03.2019. vit. ( e hënë ), me fillim në ora 11:00 në sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit.

 

 

Komento

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top