Thursday , August 16 2018
Lajmi i fundit

Kuvendi komunal: NESËR MBLEDHJA, KY ËSHTË RENDI I DITËS

R e n di  i  d i t ë s:

– Miratimi i proçesverbalit nga mbledhja e trete e Seancës së parë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit,
– Miratimi i proçesverbalit nga mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës së Ulqinit,
1. Pyetjet dhe pergjigjet e këshilltarve,
2. Propozim Vendimi për ndërtimin e objektit lokal më interes të përgjithshëm- rindërtim i kanalit të kripores në parc.kad. 7403 KK Ulqin dhe parc.kad. 408 KK Fusha e Ulqinit
3. Propozim Vendimi për Llogarinë përfundimtare të Buxhetit të Komunës së Ulqinit për vitin 2016,
4. Propozim Vendimi për Shërbimin e policisë komunale,
5. Propozim Vendimi për vërtetimin e Vendimit për shtesen e parë të vendosjes së objekteve të përkohshëm për 2017-2019 në territorin e Komunës së Ulqinit ,
6. Propozim Vendimi për plotësimin e Vendimit për kushtet dhe mënyrën e ekzekutimit të muzikës në objektet hoteliere dhe caktimin e rrugëve, pjesëve të rrugëve, lagjeve dhe lokacioneve të tjera për mbajtjen e tubimeve publike në hapësirë (jashtë),
7. Propozim Vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike nr. 205 nga ID PDU “Ulqini – qyteti” për lokalitetin “Kodrat 1” Komuna e Ulqinit – Kallaboviq Ibrahimit,
8. Propozimi i Raportit të punës i Kryetarit të Komunës,qeverisjes lokale dhe shërbimeve për vitin 2016,
9. Propozimi i Raportit të punës dhe finansiarë i NP Qendra për kulturë për vitin 2015,
10. Propozim Vedimin për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit për pagat e funksionerëve lokalë të Komunës së Ulqinit.
11. Propozim Vendimi për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit për pagat e zyrtarëve dhe nepunësve lokal të Komunës së Ulqinit.
12. Propozim Vendimi për ndryshimin e Vendimit për përcaktimin e vlerës së tregut të patundshmërive për vitin 2017.
13. Propozim Vendim për shkarkimin e KD të Qendrës ditore ,,Sirena,, – Ulqin
14. Propozim Vendim për emërimin e KD të Qendrës ditore ,,Sirena,, – Ulqin

Mbledhja do të mbahet me datën 11.10.2017 me fillim në orën 11.00 në sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit.

KRYETARI
Loro Nrekiq, d.v.

Komento

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top