Saturday , January 19 2019
Lajmi i fundit

SD dorëzoi listën: BARTËS QAZIM – QAKI HOXHIQ

ULpredajalisteSot Socijaldemokratët dorëzuan  listën për  zgjedhjet e ardhshme lokale në Ulqin, e   kryesuar nga Qazim Hoxhiq , kryetar i Socijaldemokratëve në Ulqin.

Bartësi i  listës Socijaldemokratëve – Ivan Brajović-  ‘’ Qëndrueshëm për Ulqin, Qazim Hoxhiq theksoi se kjo listë duhet  patjetër të jetë fokusi i Ulqinakëve.

Në ketë  liste gjinden mbi 30%  femra dhe mbi  60%  të rinj  nën moshen 35 vjeçare. Po me e rëndësishme  se numrat është fakti që lista jonë është e përbërë nga njerëz të shquar, të cilët ne Ulqin janë të njohur  nga aftësitë  e tyre  si personale ashtu  edhe  profesionale. Ne besojmë se me problemet qe ballafaqohen qytetarët  tanë, pikërisht  me cilësitë e njerëzve që gjenden në listën tonë, do ti zgjedhim në favour të qytetarëve,  para të gjitha partive të tjera politike. Nga bisedimet që janë bër në terën me qytetaret e verteton se serioziteti  i Socialdemokratëve jeton dhe në Ulqin,  njihet gjithnjë e më shumë nga një numër I madhë I qytetarëve dhe në bazë të kësaj me të drejtë mund të konstatojmë që mbështetja intensive  e rritjes së përkrahjes ndaj Socialdemokratëve do të vazhdojë dhe në kët qytet theksoi Hoxhiqi.

Socijaldemokratet ne fushatën parazgjedhore , do të bazohen në sfidat më të rëndësishme me të cilat ballafaqohen qytetaret e Ulqinit . Ne ofrojmë një program i cili ka për synim që  qyteti ynë  të jetë më i zhvilluar si në fushën e ekonomis  poashtu edhe në  atë të turizmit, i cili do të jetë tërheqës për investime të cilat në një mënyrë apo tjetër do ti zgjedhim problemet  e qytetarëve të Ulqinit.

Lista e kandidateve për këshilltarë  „SOCIJALDEMOKRATET – IVAN BRAJOVIĆ –QENDRUESHËM  PËR  ULQININ “ perbehet nga kandidatet te cekur me poshte:

 1. Qazim Hoxhiq, economist i dpl
 2. Selim Resulbegoviq, dipl. ing. arhitekture
 3. Arsim Cucoviq, nastavnik
 4. Nela Radinović, spec. sci. menadžmenta u turizmu i spec. sci. engleskog jezika
 5. Petar Delić, dipl. ing. ekon.
 6. Xhavid Hoxhiq, dipl. spec. turizma
 7. Elvir Nikočević, bach. turizma
 8. Dijana Vukčević, dipl. ekonomista
 9. Fuad Lamežević, dr. vet. med.
 10. Arber Haxhibrahimi, bach. ekon.
 11. Viktor Tagić, dipl. spec. tur.
 12. Arijona Muharremoviq, student
 13. Emir Paleviq, tur. tehničar
 14. Elvir Katana, dipl. ekonomista
 15. Muho Uruçi, dipl. ing. arh.
 16. Dženana Adžemović, dipl. politikolog
 17. Selih Trumiq, elektrotehničar
 18. Sabit Kurti, prof. geografije
 19. Ilir Tafica, pedagog
 20. RabijaSukaliq, prof. eng. jezika
 21. Šaćir Sumović, adm. radnik
 22. Nikola Nikprelević, instruktor vožnje
 23. Albion Durakoviq, tur. tehničar
 24. Anela Zuberović, student
 25. Rina Kasmi, dipl. pravnik
 26. Mensura Kapllanbegu Kollari, mr.dipl. laborant
 27. Indira Batrićević, asistent u nastavi
 28. Ardian Osmanoviq, tur. tehničar
 29. Slađana Knežević, dipl. spec. turizma
 30. Fadil Dodiq, tehnik i tur.
 31. Adem Hidriq, šef voznog parka
 32. Fejzi Hoxha, dipl. ing. kimist
 33. Shuqurija Resulbegoviq, jurist i dpl.

Komento

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top