Të enjten mbledhja e Kuvendit të Komunës: 20 PIKA NË REND TË DITËS

Rendi i ditës:

 

 • Miratimi i proçesverbalit nga mbledhja e dytëe seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit, të mbajtur më 12.12.2023;
 1. Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve;
 2. Propozim – Vendimi për Buxhetin e Komunës së Ulqinit për vitin 2024;
 3. Propozim – Programi për rregullimin hapësinor për vitin 2024;
 4. Propozim – Programi i punës së Kuvendit të Komunës së Ulqinit për vitin 2024;
 5. Propozim – Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Rregullores së punës së Kuvendit të Komunës së Ulqinit;
 6. Propozim – Vendimipër taksen e banimit;
 7. Propozim – Vendimi për dhënien e pëlqimit për Vendimin e SHPK-së “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” për përcaktimin e çmimit të ujit dhe shërbimit për shfrytëzimin e kanalizimit të qytetit (çmimorja) numër 1210 nga data 05.07.2023;
 8. Propozim – Vendimi për dhënien e pëlqimit mbi Vendimin për sjelljen e çmimores për shfrytëzimin e parkimeve publike – SHPK “Shërbimi për Parkim–Ulqin”;
 9. Propozim – Vendimi për shpalljen e thirrjes publike për dhënien me qera të patundshmërive;
 10. Propozim – Vendimipër dhënien e pëlqimit Sekretariatit për Mbrojtjen e Pasurisë së Komunës së Ulqinit për nënshkrimin e marrëveshjes jashtëgjyqësore për lënden e Gjykatës Themelore në Ulqin nr.69/22;
 11. Propozim – Vendimi për dhënien e pëlqimit për konstatimin e të drejtës së kalimit për vendosjen e linjës kabllore 10Kv nga NS 10/0,4 “Otrant” deri në NS 10/0,4 “Radio Centar 2” KK Fusha e Ulqinit;
 12. Propozim-Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit mbi kriteret, metodën dhe procedurën e shpërndarjes së fondeve për mbështetjen e grave sipërmarrëse;
 13. Propozim-Vendimi për dhënien e pëlqimit në Programin e punës së SHPK-së “Ujësjellësi dhe Kanalizimi – Ulqin”, për vitin 2024;
 14. Propozim-Vendimi për dhënien e pëlqimit mbi Programin e punës dhe planin financiar të SHPK-së “Mozhuri” për vitin 2024;
 15. Propozim – Vendimi për dhënien e pëlqimit mbi Programin e punës dhe planin financiar të SHPK-së “Veprimtaritë Komunale – Ulqin” për vitin 2024;
 16. Propozim – Vendimi për dhënien e pëlqimit mbi Programin e punës dhe planin financiar të SHPK-së “Shërbimi për parkim” për vitin 2024;
 17. Propozim – Përfundimi për dhënien e pëlqimit mbi Raportin e punës së SHPK-së “Shërbimi për Parkim” – Ulqin, për vitin 2022.

 

ZGJEDHJE DHE EMËRIME

 

 1. Propozim – Vendimi për emërimin e Komisionit për zgjedhjen e projekteve për valorizimin e trashëgimisë kulturore në territorin e Komunës së Ulqinit;
 2. Propozim – Vendimi për emërimin e përfaqësuesve të Kuvendit të Komunës së Ulqinit në Kuvendin e Organizatës Turistike – Ulqin dhe
 3. Propozim – Aktvendimi për kompenzimin e shpenzimeve për punën e Komisionit për hartimin e propozimit të ndryshimit dhe plotësimit të Rregullorës së punës së Kuvendit.

 

Mbledhja do të mbahet më 28.12.2023 (e enjte) në sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit, me fillim në ora 13:00.

                                                                       

 

K R Y E T A RI       

Ardijan Mavriq d.v.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…