Trajnimi në Kopshtin “Solidariteti”: SI TË NDIHMOHEN FËMIJËT ME AUTIZËM

SeminarNë IPP “Solidariteti” në Ulqin me 23 – 24. 06.2018, u mbajtën punëtorit ushtimore me temën: “Intervenimi i hershëm për fëmijët me çregullime të spektrit të autizmit” të cilën e organizon IP Qendra Resurse: “ 1 qershori” me përkrahje të Ministrisë së arsimit, Entit për shkolim dhe UNICEF- it Montenegro.

Punëtoritë janë pjesë e inicijativës “ Mësimi i kuadrit profesional të institucioneve parashkollore dhe përkrahja me qëllim të aplikimit të intervenimit të hershëm për fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit”. Qëllimi i inicijativës është vendosja i lidhjes së përkrahjes dhe avancimit të kualitetit jetësor të fëmijëve me autizëm dhe familjes së tyre si dhe lidhja e Qendrës Resurse me Institucionet edukative arsimore dhe shëndetësore.

Realizueset e punëtorive janë Natasha Kostiq – psikologe në Qendrën Resurse për arsimimin dhe aftësimin “ i Qershori” dhe defektologëja Liljana Krsmanoviq. Punëtorit janë realizuar me prezencë të edukatoreve, motrave medicionale dhe asistenteve në mësim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…