A.Osmani: Nevojë për reforma fiskale dhe kthimin e besimit të qytetarëve kundrejt qeverisjes lokale

artan-osmanovicDuke e vështruar politikën fiskale te Komunës së Ulqinit,mundë të thuhet që kjo komunë për shkakë të të ardhurave jo shumë të larta nga instrumentet e politikës fiskale që I perdor apo që I ka ne dispozicion për ti përdorur,ku bejne pjesë parasegjithash tatimi dhe tarifat vendore,nuk kanë ndonjë politik fiskale shumë të qëndrueshme,sepse kanë në dispozicion një numër të vogël  të instrumentave të politikës fiskale dhe  si cdo vit automatikisht bie në mvarësi në masë të madhe nga fondet dhe te ardhurat e qeverisë qendrore qe I ndahen kesaj komune sipas projekcioneve te parashikuara.

Prandaj lehtë është të konstatohet se faktori kyc I këtyre vështirësive ,të  qeverisjes lokale në komunën e Ulqinit qëndron në vjeljen ose të hyrat e dobëta  nga tatimet dhe tarifat lokale,menaxhim ky që do të garantonte shfrytëzimin me të kursyer të parave të takspaguesve dhe shpenzimin e këtyre mjeteve buxhetore vetëm për projekte që përmisojnë kualitetin e jetës së qytetarëve dhe kontribojnë në ngritjen e nivelit të ardhurave.

Që një qeverisje lokale të jetë e suksesshme dhe të ketë mbulime lidhur me shpenzimet e saja,kjo qeverisje duhet të ketë edhe të hyra nga ana e politikave të saja fiskale,ku këto të hyra do të garantonin në një shkallë të caktuar sigurinë fiskale të qeverisjes lokale dhe nepërmjet këtyre të hyrave qeverisja lokale do I stabilizoj ose rregulloj cështjet e ndryshme të planifikuara.

Dhe sipas meje problemi kryesor I vjeljes së dobët të ketyre taksave dhe tarifave lokale është te qasja psikologjike e qytetarëve,me konkretisht te krijimi I përceptimit negativ lidhur me qeverisjen lokale,që është rezultati I keqepërdorimeve të ndryshme, dhe aktualisht po e japin efektin e tyre edhe ne ditët e sotme dhe po krijojnë disa barriera sa I përket realizimit të qëllimeve nga ana e qeverisjes lokale dhe vjeljes në masë të konsiderueshme dhe konstante te këtyre tatimeve dhe taksave të lartëpermendura
Sikurse në të gjitha komunat e Malit të Zi ashtu edhe në komunën e Ulqinit,në krahasim me lokalitetet e ndryshme te Be-së,kryesisht aplikohen norma te ulëta të tatimit.

Arsyeja  normalisht  qëndron edhe në të ardhurat jo të larta të qytetarëve të Malit të Zi dhe Ulqinit,ndersa nëse e bëjmë një krahasim te vogël me shtetet e zhvilluara shihet se ka shumë dallime.

Në vendet e Bashkimit Evropian normat e tatimit dihet se janë shumë të rrepta edhe perkundër disa evazioneve fiskale që ndodhin,mirpo këtu ka sipas mendimit tim lidhje edhe mentaliteti I qytetarëve,pastaj  edhe shkalla e lartë e besueshmërisë që kanë ndaj qeverisë lokale të tyre,prandaj edhe qendrojnë dhe kemi  rezultatet e ndryshme ndaj tyre.

Mirpo megjithatë duhet urgjentishtë të tentohet në progrese në këtë drejtim,nëse deshirojmë një fillim të sanimit dhe esenca qendron se po tentohet të arrihet përmisimi I cështjeve edhe përkundër vështirësive të ndryshme,që po ka qeverisja lokale nga jashtë por edhe nga mbrenda,sepse të ardhurat fiskale përbejnë burimin kryesor të të ardhurave të  një shteti e sidomos komune.

Gjithashtu çka po më shetëson shumë në qytetin tonë,është mungesa e qartë e dëshirës  dhe iniciativës për një decentralizim,e cila sipas meje rezulton prej mungesës se kapaciteteve dhe aftësive për diçka të till.
Por gjithashtu kjo përpjekje jo e mjaftueshme,për të arritur deri tek një decentralizim I mundshëm,ndikon edhe nga mungesa e dëshirës dhe vullnetit të disa ministrive dhe institucioneve qëndrore për të lëshuar kontrollin e tyre mbi disa funksione dhe investime.
Por shpresojë dhe jam I bindur,që vetë pushteti qendror duke e parë gjendjen e mjerueshme të pushteteve lokale,do të filloj të marrë masa dhe të njëjtat do ti zbatojë gradualisht në decentralizim.

Sepse decentralizimi është e vetmja rrugë e cila do të rrit në përgjithësi të ardhurat e pushtetit vendor, do te rritë iniciativën për mbledhjen e të ardhurave vendore,dhe do të krijojë sensibilitet tek tatimpaguesit lokal, për te marre pjesë në vendimarrje dhe për të kontrolluar përdorimin e kontributeve të tyre.

Kështu që duhet të fillojmë të tregojmë të gjithë së bashku një gadishmëri dhe përpjekje të vazhdueshme për një decentralizim gradual nga pushteti qendrorë në këtë vendor,dhe të përcjellim mesazhe që jemi të gatshëm dhe të bindur se në nivelin vendor kjo e drejtë do të  ushtrohet në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe efikase

artan-osmanovic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Në fund të shkurtit: SEANCA E PËRBASHKËT E QEVERISË SË MALIT TË ZI DHE QEVERISË SHQIPTARE
Në fund të shkurtit: SEANCA E PËRBASHKËT E QEVERISË SË MALIT TË ZI DHE QEVERISË SHQIPTARE

Qeveria e Malit të Zi do të mbajë një seancë të përbashkët me qeverinë shqiptare në fund të këtij muaji, mëson Portali Ul-info. Siç pritej,

Abazoviq: KONKURS PËR RREGULLIMIN E PLAZHIT TË VOGËL DHE NJË TUNELI ME LIMAN
Abazoviq: KONKURS PËR RREGULLIMIN E PLAZHIT TË VOGËL DHE NJË TUNELI ME LIMAN

Kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazoviq njoftoi gjatë vizitës së fundit se do të shpallet një konkurs ndërkombëtar për rregullimin e Plazhit të Vogël

CEDIS: TË HËNËN DHE TË MARTËN PA RRYMË NJË PJESË E MADHE E KOMUNËS SË ULQINIT
CEDIS: TË HËNËN DHE TË MARTËN PA RRYMË NJË PJESË E MADHE E KOMUNËS SË ULQINIT

Nga Sistemi malazez i elektroshpërndarjes (CEDIS) thanë për Portalin Ul-info se të hënën dhe të martën, më 6 dhe 7 shkurt, pa energji elektrike do

Ulqin: PORTI I PESHKIMIT NË KEPIN E GJERANAVE DO TË KETË MBI 90 VENDE TË ANKORIMIT
Ulqin: PORTI I PESHKIMIT NË KEPIN E GJERANAVE DO TË KETË MBI 90 VENDE TË ANKORIMIT

Në fillim të Plazhit të Madh, në një sipërfaqe prej rreth 81 mijë metrash katrorë, do të ndërtohet një port peshkimi. Porti do të do

OT: OFERTA TURISTIKE E ULQINIT NË PANAIRIN NË LETONI
OT: OFERTA TURISTIKE E ULQINIT NË PANAIRIN NË LETONI

Organizata Turistike e Ulqinit, nen organizimin e Organizates nacionale Turistike te Malit të Zi, po merr pjese për herë të parë në panairin e turizmit