E.Bakalli: ARSIMI PRIORITET PËR INTEGRIMIN E KOMUNITETIT RE, POR MË SHUMË NË LETËR

“Edhe pse gjatë viteve të fundit vërehet avancimi i pozitës së popullatës rome dhe egjiptiane (RE), ato në Mal të Zi vazhdojnë të ballafaqohet me pengesat e shumta sa i përket gëzimit të të drejtave të veta”, thotë drejtori ekzekutiv i OJQ “Info Portal MNE” Enes Ukoviq.

Ky i ri nga Ulqini thekson me keqardhje se pikërisht në qytetin e tij të lindjes punohet më pak për përmirësimin e pozitës komunitetit RE në raport me pjesën tjetër të Malit të Zi.

Pohimin e tij e vërtetojnë rezultatet e anketës ECR të cilën e realizuam gjatë ditëve të fundit, e në të cilën morën pjesë rreth 120 qytetare/ë të Ulqinit.

Shumica e Ulqinakëve/eve thonë se janë të njoftuar me problemet e popullatës rome dhe egjiptiane, por pjesa më e madhe e tyre nuk dinë pothuajse asgjë për programet/aksionet për përmirësimin e statusit të tyre në këtë komunitet. Numri i atyre që morën pjesë në ndonjë program ose aksion për përkrahjen e romëve dhe egjiptianëve është jashtëzakonisht i vogël (rreth dhjetë për qind).

Nota mesatare për pozitën e popullatës RE në Ulqin, e fituar nga përgjigjet e dhëna në këtë anketë, është vetëm 2.28 në shkallën nga 1 deri në 5.

Po ashtu, brengosin të dhënat që rrjedhin nga analiza e rezultateve të procesit të arsimimit të komunitetit RE në Ulqin. Rreth 60 për qind e atyre që morën pjesë në anketë thanë se kanë vërejtur trajtim të pabarabartë të romëve dhe egjiptianëve në shkolla, kurse mbi 70 për qind mendojnë se sistemi ynë arsimor nuk punon mjaftueshëm në luftën kundër diskriminimit.

Edhe pse ulqinakët, historikisht, më shumë i kanë takuar qytetit sesa shtetit, të dhënat tregojnë se nga populli nuk është krijuar qytetari/ja. Shumë prej tyre, siç pohuan vet, kanë vërejtur rastet e diskriminimit të popullatës RE në shkolla, mirëpo është jashtëzakonisht i vogël numri i atyre që këto raste i denoncuan tek autoritetet.

Ukoviqi konsideron se duhet të veprohet në mënyrë aktive dhe sistematike me synim të përmirësohet pozita e popullatës RE në fushën e arsimit. „Asistentët në arsim duhet të jenë përfaqësues të komuniteteve të tyre, që nuk është rasti në Ulqin. Problem i madh është edhe se përfaqësuesit e popullatës RE të cilët përfundojnë shkollën e mesme punojnë punë të vështira fizike, që krijon imazh të keq për gjeneratat e reja“, thotë ai dhe thekson: „Arsimimi i popullatës RE duhet të jetë prioritet sa i përket integrimit“.

Qëndrim të ngjashëm ka edhe drejtori i organizatës joqeveritare nga Ulqini „Romano Drom“, Allmir Beganaj. „Mundësia për përmirësimin, respektivisht avancimin e pozitës së përfaqësuesve të komunitetit tonë është në rritje e përqindjes së personave të arsimuar. Sa më shumë fëmijë RE duhet të përfundojnë shkolla të larta dhe të punësohen. Kjo është mënyra e vetme që komuniteti shumicë të ketë mendim më të mirë për popullatën RE“, pohon ai.

Sipas fjalëve të kronistët nga Ulqini, Ismet Karamanagës, për përmirësimin e statusit të popullatës rome dhe egjiptiane duhet të punohet për çdo ditë dhe në klimën e tolerancës së përgjithshme. „Nevojitet rritja e vetëdijes për atë se çfarë është diskriminimi dhe si të luftojmë kundër tij, si dhe në çfarë mënyre të përkrahim grupet e margjinalizuara dhe t’i ndihmojmë të gëzojnë të drejtat e garantuara me ligj“, përfundon mësimdhënësi shumëvjeçar në Gjimnazin e Ulqinit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hoteli Mediteran SHITJE INVENTARI DERI TË HËNËN
Hoteli Mediteran SHITJE INVENTARI DERI TË HËNËN

Veç edhe 3 dite 499 euro Ti merr gjithëçka brenda dhome. +382 69 154 180 Hotel Mediteran – Ulqin 

Murati: GJETËM 12.000 EURO NË XHIROLLOGARINË E KOMUNËS, TANI KEMI RRETH NJË MILION
Murati: GJETËM 12.000 EURO NË XHIROLLOGARINË E KOMUNËS, TANI KEMI RRETH NJË MILION

Sekretari i Sekretariatit për buxhet dhe financanë Komunën e Ulqinit Arian Murati deklaroi se “vazhdon performanca e shkëlqyer në aspektin e mbledhjes së të hyrave buxhetore”. “Xhirollogaria e komunës

Parking servisi: NGA 1 TETORI REGJIMI I RI I PAGESËS SË PARKIMIT PUBLIK
Parking servisi: NGA 1 TETORI REGJIMI I RI I PAGESËS SË PARKIMIT PUBLIK
MBËSHTETJE PËR STARTUP-et E TË RINJËVE
MBËSHTETJE PËR STARTUP-et E TË RINJËVE

    Fillimi i një biznesi të ri kërkon një përgatitje të konsiderueshme. Aty ku tregu po has probleme, startup-et janë të parët që mund të sjellin zgjidhje të shpejta. Dhe zgjidhjet janë ide

Kryetari Bajraktari në konferencë shtypi për 100 ditët e para në pushtet: FINANCAT E KOMUNË TË STABILIZUARA, NISIN INVESTIMET
Kryetari Bajraktari në konferencë shtypi për 100 ditët e para në pushtet: FINANCAT E KOMUNË TË STABILIZUARA, NISIN INVESTIMET

Të nderuar qytetarë dhe qytetare të komunës së Ulqinit, përfaqësues të mediave, zonja dhe zotërinj! Konferencën e sotme për shtyp e kam thirrur për të ndarë me ju rezultatet e 100 ditëve të para që kur