EEMZ: PRAPË NIS AKSIONI “TË NDAJMË BARRËN”

Për shkak të interesimit të madh të konsumatorëve, EEMZ prapë do të iniciojë aksionin TË NDAJMË BARRËN! Mjafton që konsumatorët të paguajnë faturën e shkurtit, marsit dhe prillit në mënyrë që edhe njëherë të shfrytëzojnë mundësinë unike ta paguajnë borxhin në këste mujore të fikse në vlerën prej 20 euro, pa pjesëmarrje, pa llogaritje të kamatës, duke eliminuar shkyçjen nga rrjeti. EPCG baner, Elektroprivreda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…