Enti për punësim: Fillon regjistrimi i përdoruesve për Programin e Trajnimit Profesional

Regjistrimi i përdoruesve për pjesëmarrje në ciklin e dymbëdhjetë të Programit të Formimit Profesional për personat me arsim të lartë filloi me 18 tetor.

Regjistrimi për përdoruesit e ardhshëm të Programit, në mënyrë elektronike, përmes portalit eUprava, do të zgjasë deri më 18 nëntor 2023, në orën 15.00.

Kujtojmë se të drejtën e formimit profesional e kanë personat me arsim të lartë të cilët nuk kanë përvojë pune në një nivel të caktuar arsimor dhe janë të regjistruar në Zyrën e Punësimit.

Formimi profesional i përdoruesit zgjat nëntë muaj dhe njihet si përvojë pune 12 muaj dhe si kusht për të dhënë provimin përkatës profesional me arsim të lartë të fituar.

Informacioni mbi procedurat e aplikimit mund të gjendet në portalin eUprave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…