Foshnorja “Solidarnost”: PROJEKTI PËR ROMËT DHE EGJIPTIANËT E VEGJËL

SolidarnostNë institucionin publik parashkollor “Solidarnost” në Ulqin këto ditë është mbajtur programi “Foshnjorja përgatitore për fëmijët rom dhe egjiptian”. Qëllimi i projektit është që ti ndihmohet këtyre fëmijëve që sa më mirë të fillojnë vitin shkollor.

Ato u njoftuan me këtë foshnjore më të madhe në Ulqin, me personelin, me rregullat e sjelljes dhe ngjashëm. Për fëmijët janë siguruar paketat për punë. Kanë vërejtur që fëmijët kanë refuzuar bashkëpunimin fillimisht, por më vonë çdo gjë ishte më mirë. Fëmijët marrin shprehitë e fëmijëve tjerë, përshtaten…

Atë që përfaqësuesit e “Solidaritetit” theksuan si diçka që la mbresë të veçantë tek ato ishte ajo që thanë të fëmijë të cilët në gjuhën shqipe dhe malazeze thanë: ”Kjo është gjëja më e bukur që kemi përjetuar dhe tani do të mërzitemi në shtëpi”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…