GJUHA SHQIPE NË ADMINISTRATËN LOKALE NË ULQIN: PËRDORET VETËM PJESËRISHT

Në të gjithë raportet e institucioneve evropiane drejtuar pushtetit në Mal të Zi rekomandohet promovimi i vetëdijes dhe tolerancës në shoqërinë tonë sa i përket gjuhëve dhe kulturës së pakicave si pjesë përbërëse të trashëgimisë së këtij vendi.

Me të drejtë, sepse hulumtimi të cilin e kanë bërë organizatat e shoqërisë civile “Horizonti i Ri” dhe Portali Ul-info tregoi se përdorimi i gjuhës shqipe në administratën lokale në Ulqin nuk është adekuat me strukturën etnike në këtë Komunë. Duhet të ishte, sepse Ulqini është qendra kulturore, ekonomike dhe politike e Shqiptarëve në Mal të Zi.PinClipart.com_paperwork-clip-art_609340

Qeverisja vendore në Ulqin dhe të punësuarit e saj duhet të respektojnë normat kushtetuese dhe ligjore, respektivisht gjuhën e shumicës së popullsisë në këtë komunë, në mënyrë që qytetarëve shqiptarë t’u mundësohet qasje e shpejtë dhe e thjeshtë në informata në gjuhën e tyre amtare.

Komuna e Ulqinit vetëm pjesërisht publikon në gjuhën shqipe, në faqen e vet të internetit, informatat me rëndësi publike. Edhe pse publikimi i tyre proaktiv është i obligueshëm, kjo vetëqeverisje lokale zbaton në mënyrë të pamjaftueshme këtë parim të rëndësishëm në punën e administratës publike.

Dokumentet dhe formularët ne gjuhen shqipe, te cilët janë pothuajse më të përdorshmit në realizimin e të drejtave të qytetareve, nuk gjenden as ne faqen e internetit të Komunës së Ulqinit e as ne sportelet e Byrosë për Qytetarë. Edhe pse këto dokumente ekzistojnë të përkthyera dhe mund te merren direkt ne zyrat e shërbimeve përkatëse, kjo është e pamjaftueshme për krijimin e një administrate te orientuar drejt qytetarëve dhe biznesit, por edhe për zbatimin e dispozitave ligjore te cilat garantojnë qasjen në informata e sidomos informimin e popullatës ne gjuhen e vet amtare.PinClipart.com_clip-art-document_2214412

Gjithashtu është e pamjaftueshme që në gjuhën shqipe të përgatitet vetëm “Udhëzuesi për Qytetarë i Buxhetit” i cili publikohet gjatë procesit të diskutimit publik. Qytetarët në çdo kohë duhet të kenë akses në dokumentin e plotë të Buxhetit të Komunës, pasi kjo ndihmon dukshëm në rritjen e transparencës, llogaridhënies dhe përgjegjshmërisë në harxhimin e parasë publike.

Mospublikimi i të gjithë vendimeve të miratuara edhe në gjuhën shqipe, e paraprakisht edhe të drafteve të tyre, ngushton pjesëmarrjen e numrit më të madh të qytetarëve në vendimmarrje dhe përfshirjen e tyre në krijimin e politikave publike të rëndësishme për komunitetin lokal.

Pra, është i nevojshëm fuqizimi i vetëdijes dhe i kapaciteteve në këtë fushë, për të cilën gjë do të flasim së shpejti më gjerësisht gjatë prezantimit të broshurës dygjuhësore “Gjuha e administratës sime”.

Publikimi i këtij teksti është pjesë e projektit „Gjuha ime – gjuhë e barabartë“ të cilin e realizon OJQ „Horizonti i Ri“ në partneritet me OJQ „UL info“. Projekti mbështetet nga Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe të Minoriteteve e Malit të Zi, në kuadër të Programit për zhvillimin dhe avancimin e të drejtave të popujve pakicë dhe bashkësive tjera etnike. Përmbajtja e këtij teksti është përgjegjësi vetëm e autorit dhe në asnjë mënyrë nuk paraqet qëndrimet e donatorit.

Disclaimer, Projekti Ministria, Projekat Ministarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Keshilli Organizativ : PROTESTA NË KRYTHË SHTYHET PËR JAVËN E ARDHËSHME
Keshilli Organizativ : PROTESTA NË KRYTHË SHTYHET PËR JAVËN E ARDHËSHME

Ju informojme se pas ngjarjes tragjike te ndodhur ne qytetin e Cetines dhe ne shenje repekti ndaj familjeve te viktimave, Keshilli Organizativ i protestes se banoreve te Krythes dhe Mërkotit kane marre

Bisedime rreth investimeve të shtetit IBRAHIMI DHE BEQAJ TË HËNËN ME BAJRAKTARIN
Bisedime rreth investimeve të shtetit IBRAHIMI DHE BEQAJ TË HËNËN ME BAJRAKTARIN

Sekretari shtetëror i Ministrisë së Financave, dr Agron Ibrahimi, dhe drejtori i Drejtorisë për Investime Kapitale, Esmir Beqaj, do të qëndrojnë të hënën per vizitë zyrtare në Komunën e Ulqinit. Ato do

Në kuadër te IPA Mal i Zi – Kosovë 2014-2022: Është organizuar për gazetarë vizita studimore tek përfituesit e projekteve
Në kuadër te IPA Mal i Zi – Kosovë 2014-2022: Është organizuar për gazetarë vizita studimore tek përfituesit e projekteve

Sekretarijati i përçashkët teknik i programeve ndërkufitare Mal i Zi – Shqipëri dhe Mal i Zi – Kosovë ka irgnaizuar vizitë studimore për gazetarët e medijave malazeze, gjatë së cilës kanë vizituar përfituesit

Organizata turistike: KËNGËTARËT MË TË NJOHUR TË RAJONIT TË MUZIKËS KLASIKE TË MARTEN NË KALA
Organizata turistike: KËNGËTARËT MË TË NJOHUR TË RAJONIT TË MUZIKËS KLASIKE TË MARTEN NË KALA

  Organizata Turistike e Ulqinit në bashkepunim me Komunen e Ulqinit me date 16.08.2022, organizojnëkoncert të muzikës klasike me fillim në ora 20.30 nëambijetin e muzeut të Kalasë. Bëhet fjalë për tenorët

Bulevardi Teuta: SË SHPEJTI TENDERI, ASFALTIMI NË SHTATOR
Bulevardi Teuta: SË SHPEJTI TENDERI, ASFALTIMI NË SHTATOR

Komuna e Ulqinit me mbështetjen e Drejtorisë së Punëve Publike së shpejti do të shpallë tenderin për asfaltimin e Bulevardit Teuta, mëson Portali Ul-info. Pritet që kjo punë të kryhet menjëherë pas përfundimit