Impressum

Emri i medias: Publikimi në internet “UL-info”

e-mail: info@ul-info.com

Themelues: OJQ “UL info”, Mëhalla e Re, 85360, Ulqin

Struktura e pronësisë:

OJQ “Ul info” – 100%

PIB: 02950774

Struktura drejtuese e Portalit:

Mustafa Canka, kryeredaktor

mcanka@t-com.me

Admir Gjoni, administrator

admir.gjoni@gmail.com

Personat e ndërlidhur të themeluesit të Portalit Ul-info


Kjo platformë është krijuar dhe mirëmbahet përmes projektit Media for All, i cili financohet nga Qeveria e MB-së. Përmbajtja dhe mendimet e publikuara në këtë platformë janë përgjegjësi vetëm e autorit/es.

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…