Iniciativa vullnetare: FUSHATË RRUGORE PËR PROBLEMET E QYTETIT

Srednja skola, Shkolla e mesme,OJQ “Iniciativa vullnetare – Podgoricë”, organizoi kursin e trajnimit me emrin “Animate the change”, i cili pak kohë më pare është mbajtur në Ulqin, njoftohet nga kjo organizata e shoqërisë civile.

“Trajnimi është marrë me temat e fushatës rrugore, me aktivizëm dhe animim të kaluesve në rrugë, ndërsa qëllimi ishte të tërhiqet vëmendja në çështje apo problem të caktuara. Gjatë këtij aksion, pjesëmarrësit kanë organizuar fushatën rrugore para shkollës fillore dhe të mesme dhe me atë rast kanë animuar kaluesit dhe i kanë intervistuar lidhur me problemet”, thuhet në kumtesë.

Aksioni është organizuar me përkrahjen e ERASMUS+ programit të Bashkimit europian qëllimi i së cilit është forcimi i kapaciteteve të njerëzve të rinj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…