Këshilli i Romëve: TI SHKRUAJMË FËMIJËT NË REGJISTRIN E AMZËS

Më shumë se një mijë fëmijë dhe të rritur romë dhe egjiptian në Mal të Zi nuk janë të shkruar në regjistrin e amzës, kanë thënë nga Këshilli i Romëve.

“Sipas dijenisë tonë, në Mal të Zi më shumë se një mijë fëmijë nuk janë të shkruar në regjistrin e amzës, që praktikisht do të thotë që këto fëmijë janë juridikisht të padukshëm. Kjo njëkohësisht do të thotë që këto fëmijë nuk ekzistojnë juridikisht, në regjistrat zyrtar nuk kanë emër dhe mbiemër, as ndonjë të drejtë tjetër, siç janë sigurimi shëndetësorë, mbështetja shtesë e fëmijëve, nuk kanë dëshmi për lindje dhe shtetësi, nuk mund të martohen, gjenden jashtë sistemit të arsimit, të mbrojtjes shëndetësore dhe sociale, nuk janë në regjistrat e votimeve, kështu që ju është cunguar e drejta të zgjedhin dhe të zgjidhen”, thuhet në kumtesë.

Shtohet që është e nevojshme të rregullohet ana ligjore në mënyrë që ky problem të zgjidhet sa më parë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…