KK: THIRRJE PUBLIKE PËR ANËTARËT E KËSHILLIT TË VETËQEVERISJES LOKALE

Opstina Ulcinj, Komuna e UlqinitKëshilli për zgjedhje dhe emërime i Kuvendit të Komunës së Ulqinit drejton thirrje publike për propozimin e anëtarëve të Këshillit për zhvillimin dhe mbrojtjen e vetëqeverisjes lokale.

Këshilli për zhvillimin dhe mbrojtjen e vetëqeverisjes lokale ka kryetarin dhe 6 (gjashtë) anëtarë. Anëtar i Këshillit mund të zgjidhet një person nga radhët e qytetarëve të shquar të Komunës së Ulqinit dhe ekspertët nga fusha të rëndësishme për vetëqeverisjen lokale.

Thirrja është e hapur deri më 1 gusht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…