Koalicioni shqiptar – Me një qëllim: LISTA E KANDIDATËVE

 1. GZIM HAJDINAGA, ing.elek -Nosilac liste-Bartësi i listës
 2. FATMIR GJEKA, dipl. ecc –
 3. VASEL SINISHTAJ, pravnik
 4. ZANA SARVAN, ing. arh
 5. SAUBIH MEHMETI, ing. tehnologije
 6. MEHMED SINANAJ, ph
 7. RAGIP BUSHATI, ecc
 8. SUELA AVDIU,
 9. MARASH DEDVUKAJ,
 10. SMAJL ÇUNMULAJ,
 11. FLORIM PALI, ecc
 12. ELEONORA SHATA, pravnica
 13. FEHIM AVDIU, ing. elek.
 14. VALMIR ARBNESHI, informatike
 15. ROBERT CAMAJ, pravnik
 16. EMIRA TELIQ , dipl. babica
 17. XHELAL MYRTOJA, veterinar
 18. SAMIR IŠMIĆ, dipl. ecc
 19. FITIM DRAGOVIĆ,
 20. FLJORIJETA PEROVIĆ, studente
 21. REXHEP GJOKAJ, prof. istorije
 22. ASTRIT SALJAJ,
 23. NERMIN GUČIĆ, ekonomista
 24. HAZRETE CUCA, student
 25. RIZA ÇOBA, hemije
 26. KATRINA GJURASHEVIQ, pravnica
 27. KADRI SINANI, prof.
 28. ASTRIT HOXHA, ecc.
 29. HAXHI SULEJMANI, ekonomista
 30. ZEJNEBE KRAJA, pravnica
 31. NEZIR GJECBITRIQ, dipl. ecc
 32. NUO CAMAJ, novinar
 33. ADNAN RESULBEGOVIQ, pravnik
 34. BEĆIR SELOVIĆ, prof.
 35. ALI BEG BUSHATI, bachelor turizma
 36. NAILE HARDOLLI Turizma
 37. ĆEMAL BAJRI, prof.
 38. LINDITA ÇUNMULAJ, student
 39. DHURATA ABAZI, bachelor turizma
 40. SEIDA SUMA, student
 41. SKENDER REXHOVIQ , saobrać. tehničar
 42. HANA RESULBEGOVIĆ, ekonomista
 43. GJON JUNÇAJ,
 44. KAPLLAN MUÇAJ, dipl.pravnik
 45. REXHEP ÇUNMULAJ
 46. NIKOLINA SINISTAJ, student
 47. DŽAUDET SULJOVIĆ, prof.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…