Komuna e Ulqinit: SHQYRTIMET PUBLIKE PËR PROPOZIMET E PDU

Sekretariati për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qëndrueshëm të komunës së Ulqinit ka publikuar programin e mbajtjes së Shqyrtimeve publike për Propozimet e planeve:

PROGRAMI I DISKUTIMIT PUBLIK

sipas Projekteve të planeve:

 1. Studimi lokal i lokacionit “Oliva park” në lokalitetin Liman në Ulqin;

2. Ndrimet dhe plotësimet e planit Gjeneral urbanistik Ulqin për lokalitetet: “Liman 1”, “Liman 2, “Mëhalla e re dhe Mali i Bardhë”  në Ulqin;

3. Ndrimet dhe plotësimet për parcela të caktuara urbanistike dhe katastrale në kuadër të Ndrimeve dhe plotësimeve të planit detal urbanistik “Qyteti-Ulqin” për lokalitetin “Rana”  në Ulqin;

4. Ndrimet dhe plotësimet për parcela të caktuara urbanistike në kuadër të Ndrimeve dhe plotësimeve të planit detal urbanistik “Qyteti-Ulqin” për lokalitetin “Meraja 2”  në Ulqin

–         Diskutimi publik do të zgjasë 21 ditë, duke filluar nga data 17. 03. 2014 deri, me datën 07.04. 2014.

–         Prezantimi i Projekteve të Planeve me qëllim të shikimit publik të të interesuarve do të jetë në sallën e vogël të Komunës së Ulqinit në katin e I (parë).

–         Shikimi në Projekteve të Planeve të ekspozuar do të bëhet çdo ditë në orarin 11,00 deri në 14,00 ku do të jenë të pranishëm përfaqësuesit e Sekretariatit për planifikim hapsinor dhe zhvillim te qendrueshem me qëllim të dhënies së mendimeve profesionale për pjesëmarrësit e interesuar të diskutimit publik.

–         Shqyrtimi kryesor publik i planeve:

1. Studimi lokal i lokacionit “Oliva park” në lokalitetin Liman në Ulqin;

2. Ndrimet dhe plotësimet e planit Gjeneral urbanistik Ulqin për lokalitetet: “Liman 1”, “Liman 2, “Mëhalla e re dhe Mali i Bardhë”  në Ulqin, ku përpunuesi do të japë sqarime profesionale dhe përgjigje në pyetjet e mundshme, do të mbahet, më 28. 03. 2014 dhe fillon në orën 11,00 në sallën e madhe të Komunës.

–         Shqyrtimi kryesor publik i planeve:

3. Ndrimet dhe plotësimet për parcela të caktuara urbanistike dhe katastrale në kuadër të Ndrimeve dhe plotësimeve të planit detal urbanistik “Qyteti-Ulqin” për lokalitetin “Rana”  në Ulqin;

4. Ndrimet dhe plotësimet për parcela të caktuara urbanistike në kuadër të Ndrimeve dhe plotësimeve të planit detal urbanistik “Qyteti-Ulqin” për lokalitetin “Meraja 2”  në Ulqin, ku përpunuesi do të japë sqarime profesionale dhe përgjigje në pyetjet e mundshme, do të mbahet, më 01. 04. 2014 dhe fillon në orën 11,00 në sallën e madhe të Komunës.

–         Të gjithë pjesëmarrësit në diskutimin publik që do të kenë vërejtje në zgjidhjet e propozuara sipas planeve munden që vërejtje e veta t’i dorëzojnë në formë të shkruar deri, më 07.04. 2014 në Sekretariatin për planifikim hapsinor dhe zhvillim te qendrueshem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…