Komuna: KUSH DO TA HARTOJË PLANIN STRATEGJIK

Kryetari i komunës së Ulqinit Fatmir Gjeka solli pak kohë më parë vendimin mbi formimin e grupit Kosultativ komunal për hartimin e Planit strategjik të zhvillimit të komunës së Ulqinit 2015-2020.

Grupi do të punoi në këtë përmbajtje:

 1. Fatmir Gjeka, kryetar i komunës, Koordinator
 2. Omer Bajraktari, menaxher i komunës, Zëvendës koordinator
 3. Ardijan Mavriq, nënkryetar i komunës, anëtar
 4. Milazim Mustafa, sekretar i Sekretariatit për ekonomi dhe zhvillim ekonomik, anëtar
 5. Valdet Axhemoviq, sekretar i Sekretariatit për buxhet dhe financa, anëtar
 6. Avdula Dervishi, sekretar Sekretariatit për veprimtari komunale, anëtar
 7. Mustafa Gorana, sekretar Sekretariatit për urbanizëm, anëtar
 8. Gzim Haxhibeti, sekretar i Sekret. për mbrojtjen e pronës së komunës, anëtar
 9. Ahmet Aloshi, seretar i Sekret. për administratë, kuadro dhe veprimtari shoqërore, anëtar
 10. Zana Sarvan, drejtoresh e Organizatës turistike, anëtar
 11. Fehim Avdiu, drejtor i NP ujësjellës dhe kanalizime, anëtar
 12. Sait Katana, drejtor i NP veprimtari komunale, anëtar
 13. Skender Elezagiq, Fondi i shëndetësisë, anëtar
 14. Xhaudet Cakuli, kryetari i KD NP Të Mirat detare, anëtar
 15. Dr. Nail Draga, NP Qendra për kulturë, anëtar
 16. Pavle Marnikoviq, Shtëpia shëndetit, anëtar
 17. Prim.Dr. Milan Roloviq, këshilltar në KK Ulqin, anëtar
 18. Hatixha Gjoni, këshilltare në KK Ulqin, anëtare
 19. Shefki-Keko Lamoviq, përfaqësues i sindikatës komunale, anëtar
 20. Gani Rexha, Këshilltar për bujqësi, anëtar
 21. Ljoro Nrekiq, drejtor i EEMZ- Ulqin, anëtar
 22. Džemal Peroviq, OJQ, anëtar
 23. Mustafa Canka, OJQ, anëtar
 24. Dželal Hoxhiq, OJQ, anëtar
 25. Ibrahim Milla, UBA, anëtar
 26. Kabil Kurti, BKA, anëtar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…