Komuna: PLANI I SHQYRTIMEVE PUBLIKE PËR PROPOZIM BUXHETIN PËR VITIN 2019

KOMUNA E ULQINIT

Sekretariati për buxhet dhe financa

Lajmërohet publiku që Komuna e Ulqinit, Sekretariati për buxhet dhe financa, ka vënë në shqyrtim publik:

Vendimin e Buxhetit të Komunës së Ulqinit për vitin 2020

Shqyrtimi publik zgjate nga data 14.11.2019 deri me 28.11.2019 si dhe do te organizohet me date si vijon:

  • KATËRKOLLË, Salla e Kinemasë me date 25.11.2019 në ora 12:00
  • SHTOJ, Shkolla Fillore „Marko Nuculovic“ me date 25.11.2019 në ora 14:30
  • ULQIN,Salla e madhe e Kuvendit Komunal me date 26.11.2019 në ora 12:00

Shqyrtimin publik do ta organizoj Sekretariati per buxhet dhe financa.

Të gjitha vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet mbi Vendimin mund të dorëzohen te Sekretariati per financa dhe buxhet në zyren nr.116 ose përmes nr.të telefonit 030/412-141 çdo dite prej orës 11:00-14:00.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”