Komuna: Shpallet tenderi me vlerë gjysëm milion euro për bentet në Bunë

UNDP në bashkëpunim me Ministrinë e bujqësisë, pylltarisë dhe menaxhimit të ujërave dhe Komunën u Ulqinit, në kuadër të projektit “Menaxhimi integral i rrezikut nga përmbytjet në pellgun e zgjeruar të lumit Drim”, shpall tenderin në vlerë prej 500.000 euro për realizimin e punimeve të bentit në lumin Buna:
– krijimi i argjinaturës në trajektoren Shtodër – Sukobin dhe
– rindërtimi i bentit të gërryer në Gropat – Shtodër.
Sipas parametrave eksperte dhe teknike, pjesa Shtodër – Sukobin është pjesë e rrezikuar nga përmbytjet dhe padyshim që duhet të ndërmerren masat përkatëse.
Njoftimin dhe dokumentacionin e tenderit mund ta shkarkoni në: https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…