Kuvendi komunal: TË MËRKURËN MBLEDHJA E PARË TË SEANCËS SË PARË TË RREGULLT

Për këtë mbledhje kryetari i Kuvendit komunal Ardijan Mavriq propozoj këtë rend dite:

  • Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e tretë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit, mbajtur më 28.12.2022 dhe
  • Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e parë e jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës së Ulqinit e mbajtur më 28.02.2023.
  1. Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve;
  2. Propozim Vendimi për masat stimuluese për zhvillimin bujqësor dhe rural;
  3. Propozim Vendimi për konfirmimin e Vendimit për pagat e zyrtarëve dhe nëpunësve lokal në komunën e Ulqinit;
  4. Raporti për rregullimin e mjedisit hapsinor për vitin 2022.

 

ZGJEDHJE DHE EMËRIME

  1. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Vendimin për zgjedhjen e drejtorit të ShPK “Veprimtaritë Komunale” Ulqin.
  2. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Vendimin për zgjedhjen e drejtorit të ShPK “Ujësjellësi dhe kanalizimi” Ulqin

Mbledhja do të mbahet më 29.03.2023 (e mërkurë) në Sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit me fillim nga ora 11:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…