Fakulteti në Ulqin: REGJISTRIMI I GJENERATËS SË RE TË STUDENTËVE PËR VITIN AKADEMIK 2021/2022

  1. Studimet themelore akademike me kohëzgjatje tre vjet:
  • Turizëm dhe hotelieri,
  • Menaxhim i punës doganore, të shpedicionit dhe agjencisë,
  • Menaxhim në turizmin nautik, sport dhe rekreacion
  • Menaxhimi dhe siguria e marinave dhe jahteve

2. Programi studimor themelor akademik Menaxhimi në turizmin nautik, sport dhe rekreacion (Modular):

  • Modul: Turizmi nautik
  • Modul: Wellness
  • Modul: Kozmetika

Të drejtë regjistrimi kanë kandidatët të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme. Tarifa e shkollimit është 1.500,00 euro në vit. Zbritje 10% në rast pagese të çmimit të plotë. Diploma: Bachelor (BSc/BA).

3. Studimet specialistike (postdiplomike) akademike – Turizmi nautik dhe administrimi i marinave, me kohëzgjatje një vit.

Të drejtë regjistrimi kanë kandidatët që përfunduan studimet trevjeçare (180 ECTS). Tarifa e shkollimit është 1.500,00 euro në vit. Zbritje 10% në rast pagesa të çmimit të plotë. Diploma: Specialist (Spec.Sci).

Regjistrimet bëhen në orarin prej orë 09.00h deri në 15.00h në:

Ulqin, në hapësirat e Fakultetit të cilat janë në ndërtesën e Qendrës për Kulturë.

Tel: 069 440 674; 069 723 563; E – mail: fmsulcinj@gmail.com; Web: www.fms-ulcinj.me

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”