Komuna: KONKURS PËR HARTIMIN E ZGJIDHJES ARKITEKTONIKE

Komuna e Ulqinit ka shpallur konkursin për punimin e zgjidhjes ideore arkitektonike për pjesën të ndryshimeve dhe plotësimeve të Planit Detal Urbanistik “Ulqin-qytet” për lokalitetin e Ranës, i cili përfshin hapësirën “Plloça “ , një pjesë të rrugës Ali Riza Ulqinaku, rruga 26 Nëntori, me pjesën e sipërme dhe një pjesë të rrugës të sapoformuar nr.1 me hapësirën e ndërtuar nën Plloç, në pjesën e poshtme të parking hapësirës dhe PU 126.

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…

KONCERT “ZAUSTAVITE RAT – NDALENI LUFTËN”