OJQ: LETËR PUSHTETIT KOMUNAL

na-pomolu-izlaz-visemjesecne-krize-ul-parlamentu-forca-zagrljaju-dps-a-slika-302425Organizatat e shoqërisë civile nga Ulqini i kanë dërguar këtë letër Sekretariatit për veprimtari shoqërore, të Komunës së Ulqinit:

Organizatat joqeveritare me seli në Ulqin, duke analizuar rrethanat e përgjithshme në nivel lokal dhe atë shtetëror, kur bëhet fjalë për raportet dhe obligimet e vetëqeverisjes lokale ndaj OJQ-ve, ju parashtrojnë këto kërkesa:

1. Që sa më parë të ndërmerren veprimet përgatitore për shpalljen e Konkursit për ndarjen e mjeteve OJQ-ve lokale, për vitin 2014.
Arsyetim: Koha që nevojitet: për t’u mbledhë Komisioni, për të caktuar prioritetet e konkursit, për të formuluar tekstin, për ta shpallur në mjetet e informimit; pastaj, afati prej 30 ditësh që konkursi qëndron i hapur, puna e komisionit në kontrollimin dhe vlerësimin e projekteve, publikimi i rezultateve, hartimi i kontratave dhe nënshkrimi i tyre dhe në fund pagesa e granteve të fituara, mund të jetë më e gjatë se deri në fund të vitit kalendarik.

2. Që të realizohen punët operative nga pika 1, ju përkujtojmë se Komuna më parë duhet t’iu paguaj OJQ-ve pjesën e mbetur (50%) nga viti i kaluar, në mënyrë që ata ta përmbyllin kornizën financiare të projekteve të filluara.

Duke vlerësuar se Komuna e Ulqinit, në organizatat e shoqërisë civile llogaritë si në partnerë seriozë, që me përkushtim punojnë në ndërtimin, zhvillimin dhe afirmimin e komunitetit lokal, besojmë se këtë kërkesë do ta shqyrtoni me prioritet.
OJQ-të lokale:
 Monitoring Group Ulqin – MOGUL
 Horizonti i Ri
 Qendra për marrëdhënie ndëretnike – PAX
 OJQ “UL-INFO”
 SOS telefoni për gra dhe fëmijë viktima të dhunës – Ulqin
 Shoqata e prindërve të fëmijëve me pengesa në zhvillim – Ulqin
 Shoqata e artistëve dhe intelektualëve ART CLUB
 Fondacioni “Studenti”
 Shoqata e bjeshkatarëve RUMIA
 Shoqata e gruas ANIMA
 OJQ “Creative City”
 Fondacioni LIKA
 OJQ “Harmonia”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…