Parking servisi: NGA 1 SHKURTI ÇMIMORJA E RE

Të dashur bashkëqytetarë!
Në seancën e mbajtur më 29.12.2023, Kuvendi i Komunës së Ulqinit ka aprovuar çmimoren e re për shfrytëzimin e parkingjeve publike në DOO Parking servis Ulqin, i cili paraprakisht kishte marrë miratimin nga Bordi i Drejtorëve. Është e rëndësishme të theksohet se kemi marrë në konsideratë komentet e qytetarëve dhe kemi prezantuar një kategori të re të përdoruesve të parkingjeve publike, të quajtur qiramarrësit, pra ata që banojnë në njërën nga zonat. Në përputhje me këto rrethana, çmimet e reja që do të fillojnë të aplikohen nga 1 shkurt 2024 janë si vijon:
Zona e kuqe:
– 0.70 euro në orë,
– biletë ditore 7 euro,
– biletë preferenciale për qiramarrësit 8 euro në muaj,
– Biletë preferenciale për banorët e komunës së Ulqinit 15 euro në muaj (përfshin të gjitha zonat),
– biletë shtesë 10 euro.
Zona e verdhë:
– 0.50 euro në orë,
– biletë ditore 5 euro,
– Biletë preferenciale për qiramarrësit 6 euro në muaj,
– Biletë preferenciale për banorët e komunës së Ulqinit 15 euro në muaj (përfshin të gjitha zonat),
– biletë shtesë 8 euro.
Bileta preferenciale për qiramarrësit dhe banorët e Komunës së Ulqinit paraqet një marrëveshje kontraktuale të paktën 6 muajsh ose një viti, dhe ata përdorues që bëjnë pagesën paraprakisht për një detyrim kontraktual vjetor, përfitojnë një zbritje prej 20%.
Çmimet e paraqitura për kategoritë e privilegjuara (qiramarrësit dhe banorët e Komunës së Ulqinit) do të mbeten të pandryshuara gjatë gjithë vitit, duke ruajtur të njëjtën nivel të çmimeve në periudhën dimërore dhe verore.
Qiramarrësit të cilët janë interesuar për të lidhur një marrëveshje për biletën preferenciale duhet të paraqesin një certifikatë me adresën e vendbanimit të tyre në një zonë të caktuar.
Çmimet e paraqitura do të aplikohen nga data 1.02.2024 deri më 01.06.2024, kur fillon zbatimi i tarifës verore për përdorimin e hapësirave të parkimit publik.
Jemi në dispozicionin tuaj për çdo pyetje dhe informacion shtesë. Ju falenderojmë për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…