Për shkak të rënijes në burime: APEL PËR PËRDORIMIN E UJIT

Lajmërim

Lajmërohen të gjithë qytetaret e Komunes së Ulqinit se për shkak të rënijes së nivelit të ujit në burime, duhet ti kushtoni vemëndje në përdorimin e ujit në menyrë që mos të vij deri te kufizimi apo ndalja e furnizimit me ujë për arsyen e deklaruar më lartë.

Ju lutemi ti përmbaheni këti lajmërimi në atë menyrë që mos të vij deri tek ndalja e furnizimit me ujē.

Në të kundërten jemi të detyruar të marrim masa në bazë të ligjit mbi veprimtarit komunale dhe vendimit publik mbi furnizimin me ujë (“Faqa zyrtare e MZ – rregullorja komunale”,nr. 049/16 nga 16.12.2016, 018/19 nga 08.05.2019) për mbrojtjen e furnizimit me ujë ne teritorin e Komunës së Ulqinit.

Faleminderit për mirëkuptim.

Shpk ”Ujësjellësi dhe Kanalizimi“ – Ulqin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…