Përkujtim: SKANDAL I NGJAJSHËM PARA 16 VITEVE

Ato me kujtesë më të mirë do të kujtohen që incidenti, si ndërprerja e para pak kohëve e Panairit të prodhimeve artistike, ka ndodhur vetëm edhe një herë në Ulqin, dhe atë në fund të korrikut të vitit 1997. Organet doganore të Jugosllavisë kanë dhënë urdhër që malli nga Panairi në Ranë, të cilën e kanë ekspozuar prodhuesit e qytetit italian Leqe, nuk guxon të shitet, sepse për të, siç është shpjeguar, nuk janë paguar detyrimet doganore.

Këtë panair në mënyrë të përbashkët e organizuan komuna e Ulqinit dhe konsullata e Italisë në Tivar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…