Prim.Dr. Gani Karamanaga: Qendra rekreativo-shëndetësore në Ulqin

Gani Karamanaga“Centroprojekat” Beograd-Zagreb së bashku me Komunën e Ulqinit si edhe Shtëpinë e shëndetit në vitin 1986 hartuan projektin studimor për ndërtimin e  Qendrës rekreativo-shëndetësore në Ulqin. Lokacioni i mundshëm ishte zona në Pyllin e pshave ndërmjet hotelit »Galeb« dhe »Albatros«.

Në bazë shkëncore  janë marrur  si momente kryesore:

 • Resurset natyror në regjionin e Ulqinit,
 • patologjia e cila mundet të mjekohet me këto resurse.

 

Sipas  lokacionit të këtyre resurseve propozohet:

 1. Ndërtimi objektit në afërsi të Pllazhit të grave
 2. Ndërtimi i objektit gjysëm të hapur në Pllazhin e Madh.

Në këtë objekt munden të mjekohen sëmundjet e përmendur në tekstin e mëpërparshëm.

Për mjekim me faktorë natyror do të aplikohen  metodat:

hidroterapia,

fango dhe parafango terapia,

elektro terapia,

   kInezi terapia,

 terapia me inhalim.

Propozohet struktura e shërbimeve sipas sistemeve të njëriut :

 1. Sistemi i përgjithshëm dhe lokomotor…………….45%
 2. dermatologjia ………………………………………… 5%
 3. ………………………………………..    20%
 4. stomatologjia ………………………………………… 5%
 5. ………………………………………… ….25%

Përveç pjesës terapeutike Qendra rekreativo-shëndetësore do të përmban edhe ambulancat për dijagnostifikim dhe dozimin e terapive.

 

Objekti gjysëm i hapur në Pllazhin e Madh është për:

 • terapinë me rërë – psamotherapia,
 • dhe  më peloid – baltën shëruese peloidotherapia.

Për këtë  arsye propozojmë që Pushteti vendor të hartoj Projektin për ndërtimin e Qendrës rekreativo-shëndetësore në Pyllin e pishave  e cila tash është pronsia e Qeverisë së Malit të Zi.

Në fund.

 Ky Projekt do ta vërtetoj vlerësimin e Pyllit të pishave duke e mundësue ruajtjen edhe valorizimin  e tyre.

Pa diskutim, Qeveria e Malit të Zi duhet me e përkrah këtë ide.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…