PROGRAMI I SHQYRTIMIT PUBLIK PËR DRAFT VENDIMIN E BUXHETIT TË KOMUNËS SË ULQINIT PËR VITIN 2024

Me rastin e Draftit te Vendimit për Buxhetin e Komunës së Ulqinit për vitin 2024, organizohet shqyrtim publik i cili do të zgjasë 15 dite..

Shqyrtimi publik fillon me datën 06 Nëntor dhe përfundon me 21 Nëntor te vitit 2023.

Draft vendimi do tëpublikohet ne ueb faqen e Komunës së Ulqinitwww.ul-gov.me.

Shqyrtimi publik do të mbahet sipas këtij plani :

AKTIVITETET KOHA VENDI
Tryezë e rrumbullakët me sektorin civil dhe shoqatat joqeverirate 10.11.2023 me fillim nga ora 13:00 Komuna e Ulqinit

Kati i II

Salla e vogël

Tryezë e rrumbullakët me Bashkësitë lokale 15.11.2023 me fillim nga ora11:00 Komuna e Ulqinit

Kati i II

Salla e vogël

Tryezë e rrumbullakët me institucionet arsimore 15.11.2023 me fillim nga ora 13:00 Komuna e Ulqinit

Kati i II

Zyrja e sekretariatit për Financa dhe Buxhet

Tryezë e rrumbullakët me klubet sportive dhe institucionet kulturore 16.11.2023 me fillim nga ora 13:00 Komuna e Ulqinit

Kati i II

Salla e vogël

Debati Qendror publik 17.11.2023 me fillim nga ora 18:00 Salla e Kuvendit Komunal
Emision special për draft vendimin e Buxhetit 21.11.2023 TV

Shqyrtimi publik do të mbahet nga Sekretariati për Financa dhe Buxhet.

Propozimet, mendimet vërejtjet dhe sugjerimet të dorëzohen me shkrim në adresën: Sekretariati per Financa dhe Buxhet i Komunës se Ulqinit, Bul. Gj.K. Skenderbeu ose në formë elektronike në e-mail: finance@ul-gov.me,deri në afatin e shqyrtimit publik.

Sekretariati per Financa dhe Buxhet do t’i shqyrtojë propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet e pjesemarrësve në debatin publik dhe do të pregadisë Raportin mbi debatin publik.

Me nderime,

SEKRETAR,

Arian Murati

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…