Projekti për personat me invaliditet: “NE KUJDESEMI, NE VEPROJMË”

ProjekatQendra për punë sociale Tivar dhe Ulqin, në partneritet me OJQ “Adria” dhe me përkrahjen e Entit për punësim të Malit të Zi dhe Komunën e Tivarit, ka iniciuar projektin “Ne kujdesemi, ne veprojmë!” për fuqizimin e inkluzionit social dhe mundësisë për punësimin e të papunësuarve me invaliditet nga këto dy komuna.

Siç thuhet në kumtesë, 20 persona me invaliditet do të kalojnë gjatë projektit trajnime dhe seminare të ndryshme, me qëllim marrjen e dijeve dhe aftësive të reja dhe rritjen e mundësisë së tyre për punësim.

Sipas të dhënave të fundit, në tregun e punës në komunat Tivar dhe Ulqin ndodhen 231 persona me invaliditet, nga të cilët 39 janë në marrëdhënie pune.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…