Propozimi i Ligjit të ri për të mirat detare: GRUPI PUNUES PËRFUNDOI PUNËN

Grupi punues i Ministrisë për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizëm për përpilimin e Propozimit të Ligjit të ri për të mirat detare ka përfunduar punën e vet, jo zyrtarisht mëson portali UL-info.

Në kuadër të Grupit punues në mes tjerash është shqyrtuar dhe problematika e kufirit të të mirave detare, çështjet pronësore-ligjore të të mirave detare, mbrojtja e të mirave detare dhe shfrytëzimi i të mirave detare.

Opinioni publik akoma nuk ka dijeni se a ka ndryshime cilësore në këtë akt të propozuar ligjor, versioni i parë i të cilit është refuzuar njëzëri gati në të gjitha komunat bregdetare, e sidomos në Ulqin. Siç është theksuar, Ulqinit praktikisht i hiqen ingerencat në një hapësirë shumë të madhe dhe ndalohet realizimi i funksioneve burimore: të sjell plane hapësinore dhe urbanistike, plane dhe programe të zhvillimit, menaxhon dhe disponon me pronë lokale dhe nga ajo vjel të ardhura, si dhe që të ardhurat ti drejtoj në zhvillim.

Një nga pesë anëtarët e këtij grupi punues të Ministrisë ishte dhe Xhaudet Cakuli, i cili më vonë është bërë dhe kryetar i Bordit drejtues në Ndërmarrjen publike për menaxhimin e të mirave detare.

Të Mirat detare në Ulqin përfshijnë 33 milion metër katror apo 13 për qind të territorit të komunës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…