Publikim i ri: PARIMET E ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE QEVERISJA E MIRË VENDORE

OJQ Horizonti i Ri, në partneritet me gazetën Koha Javore, botoi publikimin me titull “ADMINISTRATA PUBLIKE E ORIENTUAR DREJT QYTETARËVE”.

Ky publikim ofron informacion lidhur me Reformën e Administratës Publike që është një nga segmentet kryesore në kuadër të proceseve të përgjithshme reformuese në Mal të Zi. Në këtë publikim paraqiten vlerat dhe qëllimet kryesore të kësaj reforme të cilat janë: ndërtimi i një administrate publike të përgjegjshme, efikase dhe transparente, të fokusuar në nevojat e qytetarëve dhe të biznesit.

Principet kryesore të administratës publike si: besimi, barazia, paanshmëria, transparenca, profesionalizmi, pjesëmarrja dhe partneriteti; vendimmarrja e bazuar në fakte, udhëheqja e menaxhimi i përgjegjshëm dhe efikas, janë elementet themelore për një administratë që ofron shërbime cilësore për qytetarët.

Vëmendjen kryesore në këtë broshurë e merr koncepti i qeverisjes së mirë vendore dhe mënyra se si qytetarët iu delegojnë kompetencat të zgjedhurve të tyre në pushtetin vendor.

Në mënyrë të detajuar analizohen dimensione te ndryshme të qeverisjes së mirë vendore siç janë: përmasat e qytetarisë, qeverisja vendore e dukshme dhe e ndjeshme, legjitimiteti i pushtetit, etj.

Gjithashtu, në publikim potencohet rëndësia e llogaridhënies publike që siguron që zyrtarët të përgjigjen në mënyrë të hapur për vendimet që ata marrin në emër të publikut.

Qeverisja e mirë vendore redukton korrupsionin në minimum, merr parasysh pikëpamjet e grupeve më të ndjeshme të shoqërisë dhe siguron që zëri i qytetarëve të dëgjohet gjatë procesit të vendimmarrjes dhe u përgjigjet nevojave të tashme dhe të ardhshme të shoqërisë. Përfaqësimi i interesave të qytetarëve është parimi më i rëndësishëm dhe përmbushja e nevojave publike është përgjegjësia themelore e vetëqeverisjes lokale”.

 Ky publikim u realizua në kuadër te projektit “Parandalimi i Korrupsionit dhe Promovimi i Pjesëmarrjes Qytetare”, mbështetur nga Departamenti i Shtetit të SHBA-së, Byroja për Çështjet Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit (INL). Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e autorit dhe nuk përfaqëson medoemos pikëpamjet apo qëndrimin e donatorit.

Publikimin e plote mund ta lexoni KËTU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ministria: NDALIMI I PËRDORIMIT TË QESËVE PLASTIKE DERI NË FUND TË VITIT
Ministria: NDALIMI I PËRDORIMIT TË QESËVE PLASTIKE DERI NË FUND TË VITIT

Ministria e Ekologjisë, Planifikimit Hapësinor dhe Urbanizmit njoftoi se deri në fund të këtij viti do të miratohet ligji i ri për menaxhimin e mbeturinave. Siç ka thënë sot në Ulqin, Dushan Bugarin, zyrtar

Qendra për kulturë: TË MARTËN FILLON “SKENA VERORE – ULQIN 2022”
Qendra për kulturë: TË MARTËN FILLON “SKENA VERORE – ULQIN 2022”

Qendra për Kulturë njoftoi se të martën, më 5 korrik, do të shënohet zyrtarisht fillimi i “Skenës Verore – Ulqin 2022”. Hapja e këtij festivali është planifikuar në Molen e Madhe, nën bedenet e Kalasë,

Podgoricë: KRIPORJA PRONË E SHTETIT, AKSIONARËT PO PËRGATITIN PADI
Podgoricë: KRIPORJA PRONË E SHTETIT, AKSIONARËT PO PËRGATITIN PADI

Toka e Kriporës së Ulqinit, gati 15 milionë metra katrorë, është e regjistruar këtë javë në kadastër si pronë e shtetit të Malit të Zi, shkruan “Dan”. Administratori i falimentimit të Kriporës, Zharko

OT: MBI 15 MIJË TURISTË QËNDROJNË NË RIVIERËN E ULQINIT
OT: MBI 15 MIJË TURISTË QËNDROJNË NË RIVIERËN E ULQINIT

Në ditën e parë të korrikut të këtij viti në rivierën e Ulqinit pushojnë 15.097 mysafirë, është kumtuar ngaOrganizata Turistike. Siç thuhet, më shumë se një e treta të tyre janë në hotele, gjëgjësisht

Sella: DO TË RRITET BUXHETI PËR MBËSHTETJEN E TË TË RINJVE
Sella: DO TË RRITET BUXHETI PËR MBËSHTETJEN E TË TË RINJVE

Nënkryetari i Komunës së Ulqinit Beqir Sella tha që administrata e re është dhe do të jetë në mbështetje të të rinjve dhe projekteve me fokus të rinjtë.   Sipas fjalëve të tij, Komuna e Ulqinit do