RDA UBA: PUNËTORI PËR MJEDIS MË TË MIRË DHE MË TË PASTËR

image2RDA “Ulqin Biznes Asociacioni(UBA)” mbajti punëtorinë në kuadër të projektit „Sektori civil i qëndrueshëm i Ulqinit për një mjedis më të mirë“, i cili ka për qëllim të forcojë organizatat e shoqërisë civile dhe pjesëmarrjen e tyre aktive në procesin e vendimmarrjes në fushën e mbrojtjes së mjedisit jetësor në komunën e Ulqinit.

Në këtë punëtori ishin prezent kryetari i Komunës Loro Nrekiq, si dhe nënkryetarja Hadixhe Gjoni, gjithashtu pjesëmarrës ishin dhe përfaqësues të organizatave tjera të cilat merren me mbrojtjen e mjedisit, por jo vetëm. Gjatë këtij takimi u fol se sa e rëndësishme është që të kemi mjedis të pastër, sepse në këtë mënyrë do të kemi dhe një shoqëri më të shëndoshtë.

Ky projekt mbështetet nga programi për dhënien e granteve “Komuniteti im – një komunitet më i fuqishëm”, ndërsa financohet nga Bashkimi Europian në kuadër të Programit IPA për zhvillimin e shoqërisë civile të Malit të Zi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…