Shkollat: USHTARËT E PARTIVE NË KËSHILLAT E SHKOLLËS

funkcioner-dps-udario-nastavnika-pred-direktorom-skole-slika-169348Vetëm një shikim i përciptë në listën e njerëzve që ulen në 17 këshillat e shkollës në të cilat mësimi mbahet në gjuhën shqipe në Mal të Zi, e të cilët i kanë propozuar Ministria e arsimit dhe shkencës dhe Enti për shkollim, tregon që praktikisht të gjithë ato janë anëtarë të spikatur të koalicionit qeverisës.

Atje ku nuk mund të sigurohet që mësimdhënësit, anëtarët e partive të tyre, kanë më së shumti vota për përfaqësues të shkollës në këshillin e shkollës, dhe që, sipas rregullit, ato të udhëheqin me atë organ, kreditorët e partisë e marrin këtë detyrë mbi supet e tyre.

“Asnjëherë nuk ishte kështu.  Jemi kthyer në të përshtatshëm dhe jo të aftë. Asgjë nuk i lihet rastit dhe kjo që tani ndodh ka pasoja shkatërruese për sistemin e shkollimit. Nuk shoh që po punohet që kjo gjendje të ndryshohet”, thotë njëri nga mësimdhënësit nga Ulqini me 30 vjet përvojë pune.

Ai thekson që mësuesit dhe arsimtarët gjithmonë ishin të respektuar, sepse është ditur rëndësia e tyre për shoqëri. Tani stafi i mësimdhënies është pru në pozitë inferiore. Nga çdo kush druajnë: ministria, inspekcionet, drejtori, jo radhë edhe nga kolegët e vet, bile edhe nga fëmijët.

“A e din ti i kujt është ai ajo”, shpesh pëshpëritet në korridoret e shkollës dhe në sallën e mësimdhënësve. Edhe më herët është ditur kjo por mësuesi, arsimtari, profesori kishte autoritet dhe dinjitet dhe kishte mundësi që në mënyrë të suksesshme të kryej funksionin e vet themelor, e kjo është të jesh pedagog i vërtetë. Tani në shkollat tona ka pak pedagog.

Shoqëria dhe njerëzit të cilët i dëshirojnë mirë këtyre njerëzve dhe vetes, por në radhë të parë fëmijëve të vet, duhen në mënyrë studimore të merren me sistemin e shkollimit. Është lami tepër e rëndësishme që ti lihet në duar vetëm ushtarëve të partive.  Disa nga të cilët në shkollën fillore ishin – përsëritës!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…