SHPK “Ujësjellësi dhe Kanalizimi”: Mundesia për pagesë online të fakturave

Në SHPK “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” Ulqin në dispozicion për të gjithë konsumatorët e kësaj ndërmarrje është mundesia për pagesë online të fakturave. Pagesat bëhen duke vizituar web faqen e ndermarrjes.

vik-ulcinj. me pastaj duke përzgjedhur linkun pagesa e llogarise ose duke vizituar drejtpërdrejt linkun vik-ulcinj.me/racun-faktura/.

Konsumatorët mund të zgiedhin njëren nga tre gjuhët për përdorim gjatë pagesave dhe ate, giuhën shqipe, malazeze ose atë angleze.

Shpk ”Ujësjellësi dhe Kanalizimi” -Ulqin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…