SOS Telefoni: TAKIM MULTIDISCIPLINAR PËR ZGJIDHJEN MË EFIKASE TË RASTEVE TË DHUNËS NË FAMILJE

Në kuadër të projektit “Së bashku deri në zero tolerancë ndaj dhunës ndaj grave”financuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, SOS telefoni për femra dhe fëmijë viktima të dunës në Ulqin organizoi takimin e radhës me përfaqësuesit e Institucioneve relevante që merren me mbrojtjen e femrave dhe fëmijëve viktima të dhunës.

Pjesëmarrësit janë informuar  për punën e  SOS telefonit  dhe aktivitetet e projektit. Janë përcaktuar aktivitete të përbashkëta në të ardhmen, mënyra e bashkëpunimit në zgjidhjen e rasteve individuale të dhunës dhe fushat prioritare të veprimit.

Screenshot

Drejtoresha e SOS telefonit Hatixhe Nelaj tha se dita, ditës bashkëpunimi me institucionet relevante është në nivel më të mirë, kjo mundëson që edhe rastet e paraqitura të trajtohen në mënyrë më profesionale, të përshpejtohen seancat gjyqësore dhe të kemi një besim shumë më të madh nga viktimat e dhunës.

Ajo ka thënë se është  diskutuar për  përvojat, vështirësitë dhe shembujt e praktikave të mira gjatë zbatimit të Ligjit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje dhe Kodit Penal.

U ndanë materiale edukativo informuese,  fletëpalosjeve, postera, broshura :“RRUGA DREJT SIGURISË”MEKANIZMAT E MBROJTJES NGA DHUNA NE FAMILJE , të publikuara në dy gjuhë, që do ju ndahen edhe viktimave të dhunës për ti njoftuar me të drejtat e tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…

Ulqin: Kumtesë mbi aktivitetin e Komunës

Shërbimi i Mbrojtjes dhe Shpëtimit të Komunës së Ulqinit niset në ndihmë në qytetin e Shkodrës. Pas zjarrit që ka kapluar një lagje në Shkodër dhe me kërkesë të Kryetarit të Bashkësisë Shkodër z.Benet Beci