SOS Telefoni: U MBAJT KURSI I TRAJNIMIT

Në hotelin „Otrant“ gjashtë ditët e kaluara u mbajt kursi i trajnimit me emrin „TOT on gender mainstreaming“ të cilin e organizoi SOS telefoni – Podgoricë, me përkrahjen e Bashkimit evropian.

Qëllimi i këtij projektit ishte të kontribuojë përfshirjes më të mirë të të gjithëve në të ardhme, si dhe të zhvillohet ndërgjegjja që barazia gjinore është thelbësore për zhvillimin e demokracisë në të gjitha vendet.

Në trajnim morën pjesë 30 pjesëmarrëse nga 14 vendet e Evropës: Gjermania, Holanda, Spanja, Italia, Sllovakia, Bullgaria, Rumania, Turqia, Kroacia, Maqedonia, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia dhe Mali i Zi.sosl_ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…