Të mërkurën mbledhja e KK: ÇFARË ËSHTË NË REND TË DITËS?

Kuvendi Komunal i UlqinitKryetari i Kuvendit komunal të Ulqinit Loro Nrekiq ka thirr për të mërkurën, me 27 prill, mbledhjen në të cilën do të shqyrtohen 28 pika të rendit të ditës.

Bëhet fjalë kryesisht për materiale të cilët me muaj qëndrojnë në sirtarët e shërbimeve të Kuvendit.

1. Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve,

2. Propozim Vendimi për ndryshimin e Vendimit për zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit
3. Propozim Vendini për dhënien e pëlqimit për nënkryetarë të Komunës të Arian Muratit,
4. Raporti për gjendjen e rregullimit të hapësirës për vitin 2015,
5. Programi i rregullimit të hapësirës për vitin 2016,
6. Propozimi i Planit strategjik të zhvillimit të Komunës së Ulqinit për periudhën 2016 – 2020,
7. Propozim Vendimi për objektet ndihmëse në territorin e Komunës së Ulqinit,
8. Propozim Vendimi për tatimin në patundshmëri,
9. Propozim Vendimi për caktimin e vlerës së tregut të patundshmërive për vitin 2016,
10. Propozim Vendimi për nxjerrjen e Planit detal urbanistik për lokalitetin „Kodra 1“ në Ulqin,
11. Propozim Vendimi për nxjerrjen e ndryshimeve dhe plotësimeve të Planit detal urbanistik „Ulqini qyteti“ për lokalitetin Limani 1 në Ulqin,
12. Propozim Vendimi për vendosjen, përkatësisht ndërtimin dhe mënjanimin e rampave qasëse, ashensorëve dhe objekteve të ngjashme për qasje dhe lëvizje të personave me lëvizje të kufizuara dhe personave me invaliditet në territorin e Komunës së Ulqinit,
13. Propozim Vendimi për vendosjen, ndërtimin dhe mënjanimin e objekteve të përkohshëm të karakterit montazh në territorin e Komunës së Ulqinit,
14. Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për parkingjet publike në territorin e Komunës së Ulqinit,
15. Drafti i Elaboratit të sistemit të pagesave dhe kontrollit të parkimit për Komunën e Ulqinit me zonim,
16. Propozim Vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të PU nr. 52 nga ID PDU Ulqini qyteti për lokalitetin Pinjeshi 2 Komuna e Ulqinit,
17. Propozim Vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike nr. 53 zona „B“ nga ID PDU „Ulqini – qyteti“ për lokalitetin „Pinjeshi 2“ Komuna e Ulqinit,
18. Propozim Vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike nr. 195 nga ID PDU „Ulqini – qyteti“ për lokalitetin „Rana“ Komuna e Ulqinit,
19. Propozim Vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të PU nr. 48 nga ID PDU „Ulqini – qyteti“ për lokalitetin „Meraja 2“ Komuna e Ulqinit,
20. Propozim Vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të PU nr. 57 në zonën „B“, nënzona 7, nga ID PDU „Fusha e Ulqinit“ Komuna e Ulqinit,
21. Propozim Vendimi për bartjen e pronësisë në tokën ndërtimore,
22. Propozim Vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike nr. 59 nga ID PDU „Ulqini – qyteti“ për lokalitetin Totosh,
23. Propozim Vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike nr. 196 nga ID PDU „Ulqini – qyteti“ për lokalitetin „Rana“ Komuna e Ulqinit,
24. Propozim Vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të PU nr. 130 nga ID PDU Qyteti për lokalitetin Meterizi 3 Komuna e Ulqinit,
25. Propozim Vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të PU nr. 131 – 132 nga ID PDU Qyteti për lokalitetin Meterizi 3 Komuna e Ulqinit,
26. Propozim Vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të PU nr. 73 nga ID PDU Qyteti për lokalitetin Meterizi 2 Komuna e Ulqinit,
27. Propozim Vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike nr. 69 nga ID PDU Ulqini qyteti për lokalitetin „Pinjeshi 1“ Komuna e Ulqinit,
28. Propozim Vendimi për blerjen e tokës me qëllim të kompletimit të parcelës urbanistike nr. 3 dhe 4 në zonën „B“, nënzona 9, nga ID PDU „Fusha e Ulqinit“ Komuna e Ulqinit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…