Ulqin: TË MËRKURËN MBLEDHJA E KUVENDIT KOMUNAL

Kryetari i Kuvendit të Komunës Ardijan Mavriq thirri për të merkurën, 07 dhjetor 2022, mbledhjen e rregulltë dhe propozoi këtë rend dite:

  1. Pyetje dhe përgjigje të këshilltarëve
  2. Propozim vendimin për përcaktimin e kompensimit mujor për qiranë e ambienteve për punën e klubeve të këshilltarëve
  3. Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet në Vendimin për themelimin e Organizatës turistike të Komunës së Ulqinit.
  4. Propozim vendimi për dhënien e pëlqimit për konstatimin e të drejtës së kalimit për vendsojen e dy linjave kabllore 10 Kv nga TS10/0,4 Kv 2 x 1000 Kva “Pinjesh 2“ deri ne TS 10/0,4 Kv 1 x 630 Kva „Pinjesh 4“ KK Ulqin
  5. Propozim vendimi për dhënien e pëlqimit në Rapotin e punës të SHPK „Mozhura“ për vitin 2021
  6. Propozim Vendimi për aprovimin e Raportit të punës dhe miratimin e llogarive vjetore për vitin 2021 të I.P. Qendra ditore për fëmijët dhe të rinjët me pengesa dhe vështirësi në zhvillim „Sirena“ Ulqin.

ZGJEDHJE DHE EMËRIME 

  1. Propozim Aktvendimi për formimin e komisionit për hartimin e ndryshimeve dhe plotësimeve të Statutit.
  2. Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e Vendimit për emërimin e këshilltarëve që marrin pjesë në kurorëzim
  3. Propozim Vendimi për ndryshimin e Vendimit për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit për planifikim hapësinor, mbrojtje të mjedisit dhe veprimtari komunale banesore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…