Universitetet e Shqipërisë: FITUESIT E KUOTAVE PËR STUDENTËT NGA MZ

Fakulteti-i-HistoriseMinistria e Arsimit dhe Sportit shpall listën e kandidatëve shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, fitues në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë si dhe në programe të integruara të ciklit të dytë, në IAL publike.

Listën e fituesve mund ta lexoni duke klikuar KËTU.

Renditja e kandidatëve  fitues, për vitin akademik 2014-2015, është bërë në bazë të meritës  (nota mesatare e shkollës së mesme dhe notat e lëndëve për të cilat IAL-të publike kanë vendosur koeficientet më të lartë për pranimet në vitin akademik 2014 – 2015).

Njoftohen të gjithë kandidatët emrat e të cilëve gjenden në listën e shpallur me renditjen përkatëse, por që nuk kanë fituar, të dërgojnë me postë elektronike (E-mail) në adresat: linda.pustina@arsimi.gov.al dhe  dhimiter.bako@arsimi.gov.al tre preferenca alternative nga programet e studimit me kuota të paplotësuara sipas tabelës me kuotat e paplotësuara.

Kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja të cilët rezultojnë fitues të regjistrohen pranë sekretarive mësimore të fakulteteve brenda datës 8 tetor 2014.

Kandidatët nga trojet shqiptare përfitojnë kuota për vazhdimin e studimeve në IAL publike, sipas VKM Nr. 517 datë 01.08.2014 “Për kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë, programet e studimeve jo universitare, profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, si  edhe tarifat e  shkollimit për vitin akademik 2014 – 2015”.

Burimi: Ministria e arsimit dhe sportit – Republika e Shqipërisë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…